Enter your keyword

PROJEKT – EDISON

I letošní setkání (březen 2014) se zahraničními studenty v rámci projektu Edison proběhlo v rámci jednoho týdne na naší škole a i letos mělo stejnou strukturu – 4 dny pro žáky II. stupně a pátek pro děti I. stupně akci nazvané Global Village.

Letos nás navštívili tito studenti z těchto zemí:

Anqi Chen ( China)

Hatem Elhefny ( Egypt)

Flóra Kovácz ( Magyar)

Sandra Prima ( Indonesia)

Ilma Karadjuzivic) ( Monte Negro)

Tzu Kai Lin ( Australia)

Anna Cláudia Santos De Oliveira ( Brazil)

Jednotliví cizokrajní studenti ve dvojicích navštěvovali jednotlivé třídy II. stupně. Spojovacím jazykem mezi nimi a našimi žáky se stala angličtina. Naši žáci se dozvěděli zajímavosti o dané zemi, vlajce, přírodních krásách, kultuře, tradičních pokrmech, plodinách a další. Po úvodní formální části se všichni nejvíce sblížili při společné hře, zábavě a tanci – tady se angličtina stala téměř přirozenou. O přestávkách došlo i na společný ping-pong.

V pátek proběhlo společné setkání studentů a natěšených menších dětí v tělocvičně školy, které se zde střídaly po jednotlivých ročních. Na řadu přišly tance, i prvky capoeiry a pak je u jednotlivých studentů čekaly stínové loutky z tradičního indonéského divadla, s čínskou studentkou si děti vystřihly siluety pandy a s australskou studentkou malovaly typická australská zvířata. Hodně dětí toužilo vidět své jméno napsané v arabštině, čínštině, a tak studenti psali a psali…

I letošní projekt Edison se povedl !

Edison_Závěrečná zpráva z roku 2012_2013

Edison_Závěrečná zpráva z roku 2013_2014