Enter your keyword

PROJEKT – DOBA MINULÁ, CO NÁS MINULA

dobaminula

CELOŠKOLNÍ A CELOROČNÍ PROJEKT 2015/2016

Námět: 700 let od narození Karla IV.
Znělka: Jede král, autor Karel Svoboda, film Noc na Karlštejně

Informační cedulka:
karel celdule třídy konečná.

vita caroli quarti

Životopis Karla IV. Vita Caroli Quarti je  znalostní soutěž, ve které prokážete dovednosti  v práci s výpočetní technikou.
Soutěž je naplánována na měsíc listopad.
Třídní učitel určí na každý den jednoho žáka, který bude mít za úkol najít odpověď na položenu otázku a následně odpověď odeslat prostřednictvím formuláře.

[gravityform id=“9″ name=“Vita Caroli“]

 

Dopisy od Karla IV.

List I.
List II.
List III.
List IV.
List V.
List VI.
List VII.
List VIII.
List IX.
 iniciála1web
obrázek dopis

 

vita caroli quarti
4.11. Křestní jméno první ženy Karla IV je ….Blanka
5.11. Kolik jazyků ovládal Karel IV.? (napiš číslicí)   …  5
6.11. Jméno prvorozeného syna Karla IV. bylo …  Václav IV. 
9.11. Z jakého rodu pocházela matka Karla IV.? … Přemyslovců
10.11. Jméno a příjmení poslední manželky Karla IV.? …  Eliška (Alžběta) Pomořanská
11.11. V kterém roce byla založena Karlova univerzita? …1348
12.11. V kterém měsíci Karel IV. zemřel? …listopad
13.11. Jaké jméno doslal Karel IV. při křtu? … Václav
18.11. Účastnil se Karel IV. slavné bitvy r.1346 u Kresčaku? … ano
19.11. Který hrad měl chránit korunovační klenoty? … Karlštejn
20. 11. Která žena Karla IV. je matkou vytouženého syna Václava? … Anna Svidnická
23.11. Kdo byl otcem Karla IV.? … Jan Lucemburský
24.11. V kterém roce dal Karel IV zhotovit svatováclavskou korunu? … 1346
25.11. Karel IV. založil celou jednu čtvrť Prahy, kterou? … Nové Město Pražské
26.11. Dodnes stojí v Praze část opevnění zvaného Hladová zeď, kterou prý dal Karel IV. postavit proto, aby dal chudým práci. Ano/Ne … ANO
27.11. Křestní jméno druhorozeného (druhého v pořadí) syna Karla IV.? … Zikmund
30.11. V kterém městě se Karel IV. narodil? … v Praze
1.12. V kterém městě Karel IV. zemřel?… v Praze
2.12. Ve kterém roce se Karel IV. narodil? … 1316
3.12. Kde, v které stavbě, je Karel IV. pochován (pohřben)?… katerdrála Sv. Víta
 Za každou správnou odpověď ve znalostní soutěži Vita Caroli Quarti získá třída 5 bodů.
Naši prvňáčci odpovědi neodesílají.HODNOCENÍ celého projektusvitekweb2

 

Ohlédnutí do historie

 Dějiny udatného českého národa

Autorkou kresleného seriálu Dějiny udatného českého národa je Lucie Seifertová. Seriál odvysílala v letech 2010-2012 Česká televize.

Další pěkné odkazy:
http://decko.ceskatelevize.cz/karel
http://www.ceskatelevize.cz/porady/vyroci/karel-iv-700-let/

Ukázky výstupů z projektu Doba minulá, co nás minula

pamatky  Život památek Karla IV.
animace *.gif

radniční noviny duben 2016 Karel IV