Enter your keyword

Balíček okamžité pomoci Pražanům

Název programu: Balíček okamžité pomoci Pražanům
Program je financován Magistrátem hlavního města Prahy
Cíl programu: Zmírnění dopadů inflace pro pražské domácnosti (viz Usnesení Zastupitelstva hl. m. Prahy č. 38/5 ze dne 16. 6. 2022).
První fáze projektu/programu je stanovena na období od 1. 11. 2022 do 31. 12. 2022, od 1. 1. 2023 bude následovat druhá fáze – přijímání nových žádosti.