Informace pro rodiče o školním stravování

Cena/oběd Cena/měsíc
1. – 4. tř. 22,- Kč 484,- Kč
5. – 8. tř. 24,- Kč 528,- Kč
9. tř. 26,- Kč 572,- Kč
Pokud dítě dosáhne ve škol.roce 1.9.2017-31.8.2018 11 let nebo 15 let, bude mít od 1.9.2017 nárok na odběr jídla odpovídající určité věkové skupině a bude samozřejmě hradit odpovídající částku.
Stravné za obědy plaťte trvalým příkazem z bankovního účtu a to do 25. dne na měsíc následující. Platbu zadávejte od měsíce srpna do května. /červen, červenec lze vyrušit/.

Platba složenkou již není možná, hotovost za obědy lze složit v ČSOB – údaje si vyplníte sami
– částku, jméno, č.ú. a var.symbol a zaplatit jednorázovým převodním příkazem.

Můžete i nadále platit hotově v kanceláři ŠJ, ale prosím vyjímečně.

Číslo účtu : 55 61 13/0300
Var.symbol : obdržíte u ved.škol.jídelny /je stále stejný po celou školní docházku/

Přeplatky vracíme 1x za rok na konci června na vámi uvedené účty, ostatní drobné přeplatky
se převádějí do září.

Odhlašování obědů:
– Čipem ve školní jídelně
– Telefonicky 222 103 420
– Osobně v kanceláři ŠJ
– Emailem : halmanova@zsjeseniova.cz , jidelna@zsjeseniova.cz
– Přes internet na stránkách www.strava.cz /podrobnosti v kanceláři ŠJ/

Čipy:
Obědy jsou odebírány a objednávány pomocí čipu
– Cena za čip = 120,- Kč
– Zapomenutí čipu – nahlásit v kanceláři ŠJ
– Ztráta nebo poničení čipu – zakoupit čip nový

Strávník má nárok na dotovaný oběd /22,-, 24,-, 26,-Kč/ v době, kdy je přítomen ve škole a pouze první den nemoci, kdy tento den je považován ještě za pobyt ve škole. Tento oběd si lze vyzvednout do čistých přinesených nádob od 11.30 do 12.00 hodin. Další dny je nutné si odhlásit, na dotovaný oběd již není nárok. Neodhlášené obědy propadají.

Vzhledem k provozním podmínkám ŠJ se odhlášky obědů berou naposledy 3 dny před zahájením vánočních nebo hlavních prázdnin. Všichni strávníci a rodiče mají možnost se seznámit s provozním řádem ve školní jídelně a na internetových stránkách školy.

Jaroslava Halmanová, vedoucí školní jídelny