Výsledek obrázku pro prvńáček 2016

ŠKOLNÍ ROK  2018/2019 Å KOLA NANEČISTO

Milí budoucí prvňáčci, milé maminky a tatínkové!

Zveme Vás 14.6.2018 od 15:30 do 17:00 hodin do ”ŠKOLY NANEČISTO“.

Chceme poznat budoucí školáky, usnadnit nástup do školy a umožnit seznámit se s prostředím školy.

Děti budou rozděleny do 4 barevných (zatím pracovních) skupin. Vyzkouší si usednout do lavice, psát na tabuli. Ukážou paní učitelce, jak se umí podepsat, jaká umí poznávat písmena a počítat.  Společně si s většími dětmi ze školní družiny zasoutěží.

Rodiče si mezitím prohlédnou školní jídelnu, kde jim budou předány základní informace o škole a organizaci šk. roku 2018/2019.

S sebou dejte dítěti: pití, sportovní oděv (lze i dle barvy skupiny). Vezměte si něco na psaní a dobrou náladu.

 Těšíme se na Vás u hlavního vchodu do školy!

 Další  informace o rozdělení dětí do skupin budou včas zveřejněny a zaslány e-mailem.

 

V případě dotazů, kontaktujte zástupkyni pro 1.stupeň PhDr. G.Babušovou, Ph.D. na tel: 222 103 413, babusova@zsjeseniova.cz.

Výsledky zápisu byly aktualizovány 17.5.2018.

V případě, že jste se rozhodli, že vaše dítě nastoupí na jinou základní školu, prosíme, abyste nám tuto informaci sdělili co nejdříve  e-mailem nebo ji nahlásili a zapsali do formuláře, který je připraven ve vrátnici školy.  Děkujeme za součinnost.

Žáci přijatí do 1.ročníku. 

9CQZU JES07 ETV9M JES19
VDGLQ 15AIB UDXTS IR2MY
ZUJWQ 1WY7P 7FITX AEQMM
RWJJB W6Q2L VXG73 JES10
4GC3Y I03Q6 ONRCT V9HUJ
53QYJ 7JNKQ PCHXN DMR0W
5FNB6 RWMR4 JES21 5344B
PBGFA WZWIU ENA1R JES01
8XMQZ XPJN6 IUJPL U8P4N
XWIWY CHUZK N1YB1 JES13
HM5XJ 6VPGC VFRT5
Q1R0R 4M77J JES06
JES09 2I29N JES39
V8CC4 3PQU4 IIPNX  
0WOP9 8M3UX 0510S

Odklad povinné školní docházky.

GK1OH S1FCB 3VR9X Jes02
JES22 HPXSO JES14 UREJ1
JES24 JES11 přestup na jinou ZŠ N57CW Z0CIB
JES25  1IGJZ ACMV5 neuzavřen JES27
L31FB JES20 95W9H

Žáci, kteří byli přijati na jinou školu, zpětvzetí žádosti – zrušeno přijímací řízení

JES23 JES17 0BA63
62H1R T0SFY NBLTU
JES05 NTQH0 59CR4
JES04 5D0P8 N8SBY
Jes03 QUY11 4MAQW
JES18  XYSEN MUYA7

YVOPI

9BHF1

JES16

6WJR1

JES12

BOAX5

XWIWY

JES08

9BHF1

NTBX8

Seznam přijatých žáků z Park Lane. 

DKGD2/PL JK7TF/PL
SH3IR/PL 857DQ/PL
RG8GA/PL K50M1/PL
4C8UE/PL FMR0N/PL
LNQ63/PL A21XJ/PL
Y3XBN/PL QGZF7/PL
JES28/PL OP53Y/PL
L24IS/PL MVGRS/PL
LGUWV /PL JES 38/PL

Seznam ulic patřící do spádové oblasti ZŠ Jeseniova.

Ambrožova, Basilejské náměstí,  Biskupcova – lichá č.1 – 73,  sudá č. 2 – 60, Buchovcova, J.Želivského, Jeseniova – lichá č. 85 – 151, Jeseniova sudá č. 96 – 210, Jilmová, K Červenému dvoru, Koněvova – sudá č. 108 – 152, Loudova, Malešická, Na Hlídce – lichá č.1 – 9, sudá č. 2 – 8, Na Parukářce, Na Třebešíně, Na Vápence, Pod Kapličkou, Pod Třebešínem III, Rečkova, U Nákladového nádraží, U Zásobní zahrady, Viklefova, Za Žižkovskou vozovnou – lichá č.1 – 19, sudá č.2 – 20, Zelenky-Hajského

Kritéria přijetí        odkaz:  Kritéria pro přijetí žáků 2018-2019

ODKLAD ŠKOLNÍ DOCHÁZKY: Rodiče by měli vědět, z jakého důvodu je jejich dítěti doporučován nástup do školy o jeden rok později. Poradí mu v mateřské školce a odborně mohou vše zkonzultovat při zápisu do 1. třídy s paní učitelkou. Rozhodující slovo ale bude mít dětský či odborný lékař. Nejlépe však poradí psychologové, kteří mají s danou problematikou dlouholeté zkušenosti. Navrhnou, jak s dítětem následně doma pracovat, jak jednotlivé schopnosti rozvíjet a posilovat.

Výsledek obrázku pro zápis do 1.třídy FORMULÁŘ – ODKLAD – POSOUZENÍ ŠKOLSKÉHO PORADENSKÉHO ZAŘÍZENÍ
ZVAŽUJETE ODKLAD ŠKOLNÍ DOCHÁZKY? I přes to, že rodiče zvažují odklad školní docházky, je potřeba, aby se dostavili ve stanoveném termínu s dítětem k zápisu. Zde zároveň dostanou potřebné informace, jak postupovat dál.

Ředitel školy vydá Rozhodnutí o přijetí dítěte, rodič zároveň podá Žádost o odklad školní docházky.

Žádost o odklad povinné školní docházky je potřeba následně doložit doporučujícím posouzením:

1) příslušného školského poradenského zařízení nebo klinického psychologa

2) dětského nebo odborného lékaře.

Veškerou dokumentaci týkající se odkladu školní docházky bylo potřeba odevzdat na naší škole v době konání zápisu 4.-5.4. 2018, nejpozději však do 27.4.2018, případné prodlení zkonzultujte se zástupkyní pro 1. stupeň. Potřebný dokument naleznete na modré liště DOKUMENTY/FORMULÁŘE nebo v úvodu informací týkajících se zápisu.

Rodič obdrží Rozhodnutí o odkladu školní docházky, které uplatní v MŠ, aby měl pro své dítě zajištěné místo.

V následujícím roce je žádoucí, abyste se opět ve stanoveném termínu dostavili s dítětem k zápisu !

Školní psycholog: Mgr. D. Majerová tel/ 222 717 193, 222 714 077, Lucemburská 40, Praha 3

Logopedie: PaedDr. M. Mykytynová tel/ 271 730 366, Jičínská 2349/8, Praha 3, logopedie.mykytynova@tiscali.cz

Mgr. M.Symonová tel/222 586 094, Jičínská 2349/8, Praha 3, marketa.stencova@seznam.cz

Mgr. Hašková tel/222 715 203 , mob. 603 295 810, Poliklinika Jarov, Koněvova 205, Praha 3

DĚKUJEME ZA SPOLUPRÁCI A TĚŠÍME SE NA VÁS !

Co by měl umět správný předškolák!

Máme radost, že jste se rozhodli zapsat své dítě do prvního ročníku právě na naši školu. Snažili jsme se maximálně vyhovět vašim individuálním požadavkům a zároveň dodržet naše požadavky interní, což nebyl v některých případech zrovna jednoduchý úkol. Máme zájem o dobrou spolupráci rodiny a školy, a proto vám chceme poskytnout informace, které byste měli znát ještě před nástupem dítěte do základní školy. Škola je jednou z nejdůležitějších zkušeností v životě dítěte. Když vám dítko nastoupí do školy, je to velká změna, která zasáhne celou rodinu. Vše bude nové, každý den se bude vaše dítě setkávat s novými informacemi, instrukcemi, povinnostmi a mnoha dalšími podněty. Nové požadavky v oblasti učení, udržování pozornosti a zapojení se do kolektivu jsou pro dítě náročné. První kontakty se školou mohou být příjemné, ale někdy to může zaskřípat. Vzpomínky na úspěchy i selhání v dětství mohou člověka provázet po celý život a někdy trvá celé roky, než se podaří překonat důsledky špatného začátku.

Zkusme to tedy ulehčit vašemu drobečkovi i Vám. Přijměte od nás několik rad, aby pro všechny byl první rok školní docházky rokem příjemným a úspěšným. Naučte své dítě co největší samostatnosti.

Nedělejte vše za ně, však ono to samo zvládne!!! Pouze dohlížejte, kontrolujte, buďte důslední!!!

● Je dobré, aby si budoucí školák dokázal sám:

 • zavázat si boty, zapnout knoflík
 • převléknout se, uklidit si věci do tělocviku
 • připravit si na lavici věci na výtvarnou výchovu a další předměty
 • nachystat si věci do aktovky za dohledu mámy či táty (NE, že bude chystat věci mamka), aby věděl, kde co má
 • naobědvat se – používat příbor, základy slušného chování – pozdravit, poprosit, poděkovat
 • obsloužit se sám na WC, používat kapesník

Toto je výčet asi nejdůležitějších úkonů, které by měl malý školáček zvládat, než nastoupí v září do školy.

Dítě tak nebude stresované tím, že si musí říct o pomoc paní učitelce, nebo že mu budou spolužáci třeba zavazovat boty atd.

Je důležité, aby děti pocítily sebevědomí, že už spoustu věcí dokáží samostatně, bez pomoci dospělých.

DESATERO PRVŇÁČKA:

 • Zvládnu odloučení od rodičů. Znám své jméno a příjmení, vím, jak se jmenují rodiče i sourozenci.
 • Umím se obléknout i převléknout do cvičebního úboru, a to tak rychle, aby na mě nikdo z mých kamarádů nemusel čekat.
 • Na tkaničce už umím udělat mašličku. Umím si poradit s knoflíky, kapesníkem.
 • Dokáži uklidit knížky, hračky i pastelky tam, kam patří.
 • Dovedu kreslit tužkou, pastelkami i malovat barvičkami a poznám barvu červenou, modrou, zelenou, žlutou, hnědou a černou.Umím vystřihnout obrázek pomocí nůžek.
 • Nevynucuji si pozornost nevhodným chováním (bouchání, vztekání, křik, pláč, přerušování rozhovoru druhých). Umím dodržovat pravidla.
 • Zvládnu si sám připravit na stůl svačinu, kterou si dám na ubrousek. Před jídlem si umyji ruce! Umím používat všechny části příboru.
 • Dovedu naslouchat vyprávění se zájmem a v klidu. Snažím se správně artikulovat.
 • Televizní pohádky, filmy a písničky pozorně sleduji a povídám si o nich s rodiči.
 • Do aktovky si sám uložím věci, a to tam, kam správně patří.

 

Co koupit prvňáčkovi?! 

Pracovní sešity, učebnice a další potřebné pomůcky budou zakoupeny školou. Doporučujeme všechny věci označit jménem. ´

Pro každodenní potřebu: aktovka nebo vhodný batoh (pevná zadní stěna), penál (vhodný – snadná manipulace), desky na sešity A5, A4 desky na abecedu a čísla (dohromady nebo každé zvlášť), obaly na sešity a učebnice ( A6 1x, A5 5x, A4 5x, obal na Hv – dají se případně dokoupit), tužky č. 1 a 2 nejlépe 2x, guma, lepidlo tyčinkové, nůžky – funkční, ořezávátko se zásobníkem, pastelky – trojhranné, fixy, pravítko do 10 cm, pero – po výzvě a doporučení, box na svačinu, láhev na pití – plastová, pytlík na přezůvky, přezůvky – vhodné a bezpečné, malá taštička či závěs na čip
Na výtvarnou výchovu, pracovní činnosti: Pomůcky na Vv a Pč uložit do kufříku, který bude uložen ve třídě.  Nákup ostatních pomůcek bude vždy předem oznámen. Pastelky, voskovky, vodovky, štětce: plochý č. 9 a 16, kulatý č.4 a 8, kelímek na vodu /ne skleněný, např. s víkem či uříznutá pet lahev, hadřík, pracovní zástěru/ tričko/košile, deska na modelování  A4/A3, tempery, tuš  – bude upřesněno.

Na tělesnou výchovu: cvičební úbor v látkovém pytlíku či uzavíratelné tašce/batohu, vhodná obuv – 1x tenisky, oděv do tělocvičny/na ven (tenisky, mikina, triko, kraťasy, tepláky, časem švihadlo, malý míček – bude upřesněno.
Hygienické potřeby do školy: Průběžně se dle potřeby doplňují. Toaletní papír, mýdlo tekuté, ručník s poutkem, papírové kapesníčky. Potřeby do družiny: Obdržíte prostřednictvím zápisníku ŠD na třídní schůzce  
Platby, seznam poplatků ve škole:

 • obědy – měsíčně – dle pokynů ŠJ – obdržíte variabilní symbol.
 • družina – měsíčně/pololetně/ročně – variabilní symbol bude uveden v ŽK. (200,-Kč/měsíc)
 • záloha na čip na oběd – jednorázově 120,- (je vratná).
 • třídní fond – bude upřesněn na TS (akce a další potřebné výdaje)
 • kroužky – pololetně – variabilní symbol stejný jako pro platbu ŠD.

Pokud budete mít doma či v práci přebytek věcí, o kterých se domníváte, že bychom je mohli ve školním prostředí upotřebit, rádi je uvítáme. Zcela jistě je zužitkujeme a potěšíme tak např. výrobky i někoho jiného.