Milí rodiče a předškoláci!

Zápis do prvních tříd pro školní rok 2022/2023 se uskuteční v týdnu od 4. dubna 2022.
Organizací zápisu do prvních tříd je ředitelkou školy pověřena zástupkyně pro I. stupeň PhDr. Gabriela Babušová, Ph.D. (tel. 222 103 413, e-mail: babusova@zsjeseniova.cz), na kterou se můžete obracet s případnými dotazy.


Spádová oblast Základní školy, Praha 3, Jeseniova 96/2400

Ambrožova, Basilejské náměstí,  Biskupcova – lichá č.1 – 73,  sudá č. 2 – 60, Buchovcova, Hořanská, J. Želivského, Jeseniova – lichá č. 85 – 141, sudá č. 96-190, Jilmová, K Červenému dvoru, Koněvova – sudá č. 108 – 152, Loudova, Malešická – lichá č. 21 – 45, sudá č. 12 -22, Na Hlídce – lichá č.1 – 9, sudá č. 2 – 8, Na Parukářce, Na Třebešíně, Na Vápence, Pod Kapličkou – pouze č. orientační 9, 11, Rečkova, U Nákladového nádraží, U Zásobní zahrady, Viklefova, Za Žižkovskou vozovnou – lichá č.1 – 15, sudá č.2 – 18, Zelenky-Hajského.


Odklad školní docházky – jak postupovat?

Rodiče by měli vědět, z jakého důvodu je jejich dítěti doporučován nástup do školy o jeden rok později. Poradí mu v mateřské školce a odborně mohou vše zkonzultovat při zápisu do 1. třídy s paní učitelkou. Rozhodující slovo ale bude mít dětský či odborný lékař. Nejlépe však poradí psychologové, kteří mají s danou problematikou dlouholeté zkušenosti. Navrhnou, jak s dítětem následně doma pracovat, jak jednotlivé schopnosti rozvíjet a posilovat.

Výsledek obrázku pro zápis do 1.třídy FORMULÁŘ – ODKLAD – POSOUZENÍ ŠKOLSKÉHO PORADENSKÉHO ZAŘÍZENÍ
ZVAŽUJETE ODKLAD ŠKOLNÍ DOCHÁZKY? I přes to, že rodiče zvažují odklad školní docházky, je potřeba, aby se dostavili ve stanoveném termínu s dítětem k zápisu. Zde zároveň dostanou potřebné informace, jak postupovat dál.

Ředitelka školy vydá Rozhodnutí o přijetí dítěte, rodič zároveň podá Žádost o odklad školní docházky. Rozhodnutí o odkladu nelze vydat dříve než v termínu konání zápisu.
Žádost o odklad povinné školní docházky je potřeba následně doložit doporučujícím posouzením:
1) příslušného školského poradenského zařízení nebo klinického psychologa
2) dětského nebo odborného lékaře.

Veškerou dokumentaci týkající se odkladu školní docházky bylo potřeba odevzdat na naší škole v době konání zápisu, nejpozději však do 31.8.2022, případné prodlení zkonzultujte se zástupkyní pro 1. stupeň. Potřebný dokument naleznete na modré liště DOKUMENTY/FORMULÁŘE nebo v úvodu informací týkajících se zápisu.
Rodič obdrží Rozhodnutí o odkladu školní docházky, které uplatní v MŠ, aby měl pro své dítě zajištěné místo.
V následujícím roce je žádoucí, abyste se opět ve stanoveném termínu dostavili s dítětem k zápisu!
Školní psycholog: Mgr. D. Majerová tel/ 222 717 193, 222 714 077, Lucemburská 40, Praha 3
Logopedie: PaedDr. M. Mykytynová tel/ 271 730 366, Jičínská 2349/8, Praha 3, logopedie.mykytynova@tiscali.cz
Mgr. M.Symonová tel/222 586 094, Jičínská 2349/8, Praha 3, marketa.stencova@seznam.cz
Mgr. Hašková tel/222 715 203 , mob. 603 295 810, Poliklinika Jarov, Koněvova 205, Praha 3


Co by měl umět správný předškolák!

Doporučení z MŠMT. soubor-desatero-pro-rodice-99-

Máme radost, že jste se rozhodli zapsat své dítě do prvního ročníku právě na naši školu. Snažili jsme se maximálně vyhovět vašim individuálním požadavkům a zároveň dodržet naše požadavky interní, což nebyl v některých případech zrovna jednoduchý úkol. Máme zájem o dobrou spolupráci rodiny a školy, a proto vám chceme poskytnout informace, které byste měli znát ještě před nástupem dítěte do základní školy. Škola je jednou z nejdůležitějších zkušeností v životě dítěte. Když vám dítko nastoupí do školy, je to velká změna, která zasáhne celou rodinu. Vše bude nové, každý den se bude vaše dítě setkávat s novými informacemi, instrukcemi, povinnostmi a mnoha dalšími podněty. Nové požadavky v oblasti učení, udržování pozornosti a zapojení se do kolektivu jsou pro dítě náročné. První kontakty se školou mohou být příjemné, ale někdy to může zaskřípat. Vzpomínky na úspěchy i selhání v dětství mohou člověka provázet po celý život a někdy trvá celé roky, než se podaří překonat důsledky špatného začátku.

Zkusme to tedy ulehčit vašemu drobečkovi i Vám. Přijměte od nás několik rad, aby pro všechny byl první rok školní docházky rokem příjemným a úspěšným.

Naučte své dítě co největší samostatnosti.
Nedělejte vše za ně, však ono to samo zvládne!!! Pouze dohlížejte, kontrolujte, buďte důslední a sjednoťte výchovu!!!
Je dobré, aby si budoucí školák dokázal sám:

 • zavázat si boty, zapnout knoflík
 • převléknout se, uklidit si věci do tělocviku
 • připravit si na lavici věci na výtvarnou výchovu a další předměty
 • nachystat si věci do aktovky za dohledu mámy či táty (NE, že bude chystat věci mamka), aby věděl, kde co má
 • naobědvat se – používat příbor, základy slušného chování – pozdravit, poprosit, poděkovat
 • obsloužit se sám na WC, používat kapesník

Toto je výčet asi nejdůležitějších úkonů, které by měl malý školáček zvládat, než nastoupí v září do školy.
Dítě tak nebude stresované tím, že si musí říct o pomoc paní učitelce, nebo že mu budou spolužáci třeba zavazovat boty atd.
Je důležité, aby děti pocítily sebevědomí, že už spoustu věcí dokáží samostatně, bez pomoci dospělých.

DESATERO PRVŇÁČKA:

 1. Zvládnu odloučení od rodičů. Znám své jméno a příjmení, vím, jak se jmenují rodiče i sourozenci.
 2. Umím se obléknout i převléknout do cvičebního úboru, a to tak rychle, aby na mě nikdo z mých kamarádů nemusel čekat.
 3. Na tkaničce už umím udělat mašličku. Umím si poradit s knoflíky, kapesníkem.
 4. Dokáži uklidit knížky, hračky i pastelky tam, kam patří.
 5. Dovedu kreslit tužkou, pastelkami i malovat barvičkami a poznám barvu červenou, modrou, zelenou, žlutou, hnědou a černou. Umím vystřihnout obrázek pomocí nůžek.
 6. Nevynucuji si pozornost nevhodným chováním (bouchání, vztekání, křik, pláč, přerušování rozhovoru druhých). Umím dodržovat pravidla.
 7. Zvládnu si sám připravit na stůl svačinu, kterou si dám na ubrousek. Před jídlem si umyji ruce! Umím používat všechny části příboru.
 8. Dovedu naslouchat vyprávění se zájmem a v klidu. Snažím se správně artikulovat.
 9. Televizní pohádky, filmy a písničky pozorně sleduji a povídám si o nich s rodiči.
 10. Do aktovky si sám uložím věci, a to tam, kam správně patří.

 DĚKUJEME ZA SPOLUPRÁCI A TĚŠÍME SE NA VÁS !