Výsledek obrázku pro prvńáček 2016

Budoucí prvňáčkové 2017/2018

 

 

Milí budoucí prvňáčci, milé maminky a tatínkové,Obrázek

zveme Vás 15.6.2017 od 15:45  do 17:00 hodin do ŠKOLY NANEČISTO“.

Chceme poznat budoucí školáky, usnadnit nástup do školy a umožnit seznámit se s prostředím školy.

Děti budou rozděleny do  4 barevných skupin. Rozdělení dětí do skupin  Vám bude zasláno e-mailem, seznam rovněž naleznete začátkem června i na nástěnce před školou.  Vaše dítě si vyzkouší usednout si do lavice, psát na tabuli. Ukáže paní učitelce, jak se umí podepsat, jaká umí poznávat písmena a počítat.  Seznámí se s novými kamarády, zahraje si různé hry, s většími dětmi ze školní družiny si zasoutěží. Rodiče si mezitím prohlédnou školní jídelnu, kde jim budou předány základní informace o škole a organizaci šk. roku 2017/2018.

S sebou dejte dítěti: pití, sportovní oděv (lze i v barvě skupiny).  Vezměte si něco na psaní a dobrou náladu.

Těšíme se na Vás u hlavního vchodu do školy cca  od 15:45 hod, tak abychom v 16:00 hod. zahájili zkušební hodinu. 

Stabilní rozdělení dětí do 2 tříd a obsazení tř.uč.  bude provedeno až v průběhu prázdnin po analýze výsledků u zápisu, Dne školy nanečisto a dalších faktorů (počet dívek chlapců, dětí s odlišným mateřským jazykem…).  Seznamy budou k dispozici zde nebo na nástěnce před školou od 31.8. 2017. Nástup 4.9. 2017. Děkujeme za pochopení a spolupráci.

Pracovní rozdělení dětí pro tento den. 

Almerová Viktorie Bednář David Bezpalcová Klára Brennerová Barbora
Blaho Patrik Burdová Sára Bouše Matěj Bui Trung Hai
Dobrotka Patrik Hanzlíková Veronika Hledíková Lucie Gorbina Valerie
Hromádka William Javůrková Klára Kocourková Sára Marková Alena
Kahuda Štěpán Knobloch Eduard Knight Emily Korman Dominik Petr
Kreys Ella Mafiana Angela Edna Louda Nicolas Lenc Jiří
Melnyk Milana Mlnářík Ondřej Molnar Vitalij Ondrovčák Daniel
Pavlovská Nina Petřík Vojta Sarauer Hugo Smolíková Ema
Münzová Justýnka Nehasilová Bára Pechová Kateřina Stoklasová Natálie
Rychtera Matěj Schnadt Mia Lucie Sobotka Matěj Straková Viktoria
Šilingerová Sofie Tóthová Anna Marie Novotná Ema Vávra Jáchym
Škoda Vojta Škrivánek Samuel Valenta Tomáš Zozulynets Iryna
Vaníčková Ema Vyskočilová Ela Zimová Eliška Vráblíková Karolína
Žák David Žoček Matěj

V případě dotazů, kontaktujte zástupkyni pro 1.stupeň PhDr. G.Babušovou, Ph.D. na tel: 222 103 413, babusova@zsjeseniova.cz.

Spádová oblast: Ambrožova, Basilejské náměstí, Biskupcova – lichá č.1 – 73, sudá č. 2 – 60, Buchovcova, Jana Želivského, Jeseniova – lichá č. 85 – 151, sudá č. 96 – 202, Jilmová, K Červenému dvoru, Koněvova – sudá č. 108 – 152, Loudova, Malešická, Na Hlídce – lichá č.1 – 9, sudá č. 2 – 8, Na Parukářce, Na Třebešíně, Na Vápence, Pod Kapličkou, Nad Třebešínem III, Rečkova, U Nákladového nádraží, U Zásobní zahrady, Viklefova, Za Žižkovskou vozovnou – lichá č.1 – 11, sudá č.2 – 20, Zelenky-Hajského

ODKLAD ŠKOLNÍ DOCHÁZKY: Rodiče by měli vědět, z jakého důvodu je jejich dítěti doporučován nástup do školy o jeden rok později. Poradí mu v mateřské školce a odborně mohou vše zkonzultovat při zápisu do 1. třídy s paní učitelkou. Rozhodující slovo ale bude mít dětský či odborný lékař. Nejlépe však poradí psychologové, kteří mají s danou problematikou dlouholeté zkušenosti. Navrhnou, jak s dítětem následně doma pracovat, jak jednotlivé schopnosti rozvíjet a posilovat.
Výsledek obrázku pro zápis do 1.třídy FORMULÁŘ – ODKLAD – POSOUZENÍ ŠKOLSKÉHO PORADENSKÉHO ZAŘÍZENÍ
ZVAŽUJETE ODKLAD ŠKOLNÍ DOCHÁZKY? I přes to, že rodiče zvažují odklad školní docházky, je potřeba, aby se dostavili ve stanoveném termínu s dítětem k zápisu. Zde zároveň dostanou potřebné informace, jak postupovat dál.

Ředitel školy vydá Rozhodnutí o přijetí dítěte, rodič zároveň podá Žádost o odklad školní docházky.

Žádost o odklad povinné školní docházky je potřeba následně doložit doporučujícím posouzením:

1) příslušného školského poradenského zařízení nebo klinického psychologa

2) dětského nebo odborného lékaře.

Veškerou dokumentaci týkající se odkladu školní docházky bylo potřeba odevzdat na naší škole v době konání zápisu 4.-5.4. 2017 nejpozději však do 30.4.2017, případné prodlení zkonzultujte se zástupkyní pro 1. stupeň. Potřebný dokument naleznete na modré liště DOKUMENTY/FORMULÁŘE nebo v úvodu informací týkajících se zápisu.

Rodič obdrží Rozhodnutí o odkladu školní docházky, které uplatní v MŠ, aby měl pro své dítě zajištěné místo.

V následujícím roce je žádoucí, abyste se opět ve stanoveném termínu dostavili s dítětem k zápisu !

Školní psycholog: Mgr. D. Majerová tel/ 222 717 193, 222 714 077, Lucemburská 40, Praha 3

Logopedie: PaedDr. M. Mykytynová tel/ 271 730 366, Jičínská 2349/8, Praha 3 objednávky Po, St, Čt (11:30 – 12:30 h.)

Mgr. Hašková tel/222 715 203 , mob. 603 295 810, Poliklinika Jarov, Koněvova 205, Praha 3

Rady pro rodiče prvňáčků

 • Věnujte dítěti soustředěnou pozornost – naslouchejte mu, projevujte vstřícnost a přívětivé chování – to samé vyžadujte od něho. Dítě by se mělo naučit respektovat, když spolu hovoří dva lidé.
 • Vyprávějte dítěti a čtěte mu – televize , PC, telefon nikdy nenahradí slovo a osobní kontakt.
 • Pověřujte dítě drobnými úkoly a domácími pracemi – rozvíjejte samostatnost, zodpovědnost, motoriku, smysl pro povinnost.
 • Rozvíjejte poznání v oblasti života lidí, zvířat i rostlin – rozvíjejte znalosti, slovní zásobu a správné vyjadřování – nezapomeňte na nápravu řeči.
 • Vybírejte vhodné hry a činnosti, sami se do nich zapojte.
 • Upevňujte prostorovou orientaci a pojmy (nahoře, dole, vpravo, vlevo) – výrazně to ovlivňuje psaní, čtení, počítání.
 • Trénujte změny denního režimu související se školní docházkou- ranní vstávání, pravidelné aktivity.
 • Vytvářejte sociální situace, kdy se dítě učí jednat s jinými lidmi – pravidla slušného chování, vyřizovat drobné vzkazy, respektovat druhého, neubližovat mu.
 • Dbejte na vhodné pohybové aktivity a zdravé stolování. Dítě by mělo umět jíst příborem. Překvapivým zjištěním je, že praváci drží nůž v levé ruce. Ptáte se proč? Většina dětí totiž používá při jídle pouze lžíci či vidličku, kterou drží v pravé ruce. Pokud jsou upozorněni, že si mají vzít nůž, automaticky ho berou do levé ruky. Stejně jsou na tom bohužel i leváci.

Co by měl umět správný předškolák?

Máme radost, že jste se rozhodli zapsat své dítě do prvního ročníku právě na naši školu. Snažili jsme se maximálně vyhovět vašim individuálním požadavkům a zároveň dodržet naše požadavky interní, což nebyl v některých případech zrovna jednoduchý úkol. Máme zájem o dobrou spolupráci rodiny a školy, a proto vám chceme poskytnout informace, které byste měli znát ještě před nástupem dítěte do základní školy. Škola je jednou z nejdůležitějších zkušeností v životě dítěte. Když vám dítko nastoupí do školy, je to velká změna, která zasáhne celou rodinu. Vše bude nové, každý den se bude vaše dítě setkávat s novými informacemi, instrukcemi, povinnostmi a mnoha dalšími podněty. Nové požadavky v oblasti učení, udržování pozornosti a zapojení se do kolektivu jsou pro dítě náročné. První kontakty se školou mohou být příjemné, ale někdy to může zaskřípat. Vzpomínky na úspěchy i selhání v dětství mohou člověka provázet po celý život a někdy trvá celé roky, než se podaří překonat důsledky špatného začátku.

Zkusme to tedy ulehčit vašemu drobečkovi i Vám. Přijměte od nás několik rad, aby pro všechny byl první rok školní docházky rokem příjemným a úspěšným. Naučte své dítě co největší samostatnosti.

Nedělejte vše za ně, však ono to samo zvládne!!! Pouze dohlížejte, kontrolujte, buďte důslední!!!

Je dobré, aby si budoucí školák dokázal sám:

 • zavázat si boty, zapnout knoflík
 • převléknout se, uklidit si věci do tělocviku
 • připravit si na lavici věci na výtvarnou výchovu a další předměty
 • nachystat si věci do aktovky za dohledu mámy či táty (NE, že bude chystat věci mamka), aby věděl, kde co má
 • naobědvat se – používat příbor, základy slušného chování – pozdravit, poprosit, poděkovat
 • obsloužit se sám na WC, používat kapesník

Toto je výčet asi nejdůležitějších úkonů, které by měl malý školáček zvládat, než nastoupí v září do školy.

Dítě tak nebude stresované tím, že si musí říct o pomoc paní učitelce, nebo že mu budou spolužáci třeba zavazovat boty atd.

Je důležité, aby děti pocítily sebevědomí, že už spoustu věcí dokáží samostatně, bez pomoci dospělých.

DESATERO PRVŇÁČKA:

 • Zvládnu odloučení od rodičů. Znám své jméno a příjmení, vím, jak se jmenují rodiče i sourozenci.
 • Umím se obléknout i převléknout do cvičebního úboru, a to tak rychle, aby na mě nikdo z mých kamarádů nemusel čekat.
 • Na tkaničce už umím udělat mašličku. Umím si poradit s knoflíky, kapesníkem.
 • Dokáži uklidit knížky, hračky i pastelky tam, kam patří.
 • Dovedu kreslit tužkou, pastelkami i malovat barvičkami a poznám barvu červenou, modrou, zelenou, žlutou, hnědou a černou.Umím vystřihnout obrázek pomocí nůžek.
 • Nevynucuji si pozornost nevhodným chováním (bouchání, vztekání, křik, pláč, přerušování rozhovoru druhých). Umím dodržovat pravidla.
 • Zvládnu si sám připravit na stůl svačinu, kterou si dám na ubrousek. Před jídlem si umyji ruce! Umím používat všechny části příboru.
 • Dovedu naslouchat vyprávění se zájmem a v klidu. Snažím se správně artikulovat.
 • Televizní pohádky, filmy a písničky pozorně sleduji a povídám si o nich s rodiči.
 • Do aktovky si sám uložím věci, a to tam, kam správně patří.