Výsledek obrázku pro prvńáček 2016

ŠKOLNÍ ROK  2017/2018

Milí budoucí prvňáčci, milé maminky a tatínkové, touto cestou Vám předáváme několik  základních informací, které Vám byly rovněž zaslány  e-mailem.

Úvodem si dovolujeme upozornit, že nástup do školy s sebou přináší poměrně zásadní změnu v životě nejen dětí ale i dospělých. Abychom byli všichni spokojeni, především pak děti, dovolujeme si nabídnout recept na školní úspěch.

Smícháme lžičku rozumu, citu, trpělivosti, shovívavosti, důslednosti, zodpovědnosti, pravidelné kontroly, úsměvu, rozvahy, smyslu pro humor, citu a pravidelně užíváme.

Všechny podrobné informace získáte na TS 4.9. od 17:00 hod.  

Po pečlivém zvážení a zohlednění potřebných faktorů pro úspěšný edukační proces byli žáci rozděleni do těchto tříd. 

Mgr. M. Mašková   1.A Mgr. L.Tomaštíková   1.B
GRGBS V68EE
JES12 JES01
Q6OOU 9KMMT
2DLHW JES27
ARQJP WYECJ
JES08 KPYWY
MTDGU PDVIU
62CG4 JD7YS
38HRK L56N5
GGWAT 6TXMQ
JES19 JES10
Z0VRJ LTAU7
QE1OP JES17
6ZD27 O4M2R
9V7SR JES20
K501J ITUPZ
JES04 5KAUD
QZG1O EX13U
290GP 5H94C
JES14 NV387
XP007 V8GWD
GYERB JES30
1ZDBB MEP56
JES09 TI7ZH
INT3P JES11
3SVBM 443OC

 Zahájení:  4.9. 2017. Sraz v 7:55 před hlavním vchodem školy.  Všichni se přemístí (bez přezutí) do tříd. Po cca 5 minutách rodiče opustí třídu, mohou si vyřídit ŠD, vyčkají před budovou.  Ukončení výuky v 8:45, tř.uč. odvedou děti před školu. V případě, že chcete, aby dítě šlo do ŠD, napište na lístek (Moje dítě – jméno  a příjmení si vyzvednu 4.9. ve ŠD  v ____ hodin, podpis a předejte tř.uč. , která předá dítě do ŠD, kde se naobědvá.)

Školní jídelna: Obědy je možné zajistit 30.8.-1.9. 9:00 – 12:00 nebo 4.9.  8:00 – 16:45 h. Doporučujeme  zajistit před třídní schůzkou, viz níže.

Školní družina 8:45 h. – 17:30 h.

Třídní schůzka:  od 17:00 ve třídě, čas před zahájením je vhodné využít pro zajištění obědů.

Organizace dalších dnů:

Vstup do školy 7:40, již bez přítomnosti rodičů – přezutí a vyčkání v šatně, společný odchod se tř.uč.

5.9. výuka do 9:40, děti bez oběda – odvod do vestibulu, do ŠD, na oběd, příchod do vestibulu po obědě cca 10:15.

6.9. výuka do 9:40 děti bez oběda – odvod do vestibulu , do ŠD  (oběd  9:45)

7.9. výuka do 10:45 děti bez oběda – odvod do vestibulu , do ŠD (oběd nácvik 10:15)

8.9. výuka do 11:40 děti bez oběda – odvod do vestibulu , do ŠD (oběd nácvik 11:15)

Další informace získáte na tř.schůzce.

Prázdninové úkoly:

Prázdninový list: Průběžně přečtěte dítěti úkol a ověřte, zda ho dokáže splnit, následně vybarví obrázek s číslem. V případě, že nezvládá, trénujte,  dovybarví  si časem. Tento list si dítě samo vloží do desek a do aktovky. Na pokyn ho předloží první den tř.uč. ve třídě.  Obrázky se tak stanou i součástí výzdoby a prezentace třídy. Prázdninový list

Prázdninový pozdrav: Vytvořte společně s dítětem prázdninový pohled/pozdrav|/dopis  a zašlete do 31.8. na adresu:  1.třída, ZŠ Jeseniova, Jeseniova 96/2400, Praha 3 – 130 00. Nezapomeňte, aby se dítě podepsalo, raději uveďte i příjmení.  I tento pozdrav se stane součástí výzdoby a prezentace třídy.                                                  Předem všem děkujeme.

Co koupit prvňáčkovi?! 

Pracovní sešity, učebnice a další potřebné pomůcky budou zakoupeny školou. Doporučujeme všechny věci označit jménem. ´

Pro každodenní potřebu: aktovka nebo vhodný batoh (pevná zadní stěna), penál (vhodný – snadná manipulace), desky na sešity A5, A4 desky na abecedu a čísla (dohromady nebo každé zvlášť), obaly na sešity a učebnice ( A6 1x, A5 5x, A4 5x, obal na Hv – dají se případně dokoupit), tužky č. 1 a 2 nejlépe 2x, guma, lepidlo tyčinkové, nůžky – funkční, ořezávátko se zásobníkem, pastelky – trojhranné, fixy, pravítko do 10 cm, pero – po výzvě a doporučení, box na svačinu, láhev na pití – plastová, pytlík na přezůvky, přezůvky – vhodné a bezpečné, malá taštička či závěs na čip
Na výtvarnou výchovu, pracovní činnosti: Pomůcky na Vv a Pč uložit do kufříku, který bude uložen ve třídě.  Nákup ostatních pomůcek bude vždy předem oznámen. Pastelky, voskovky, vodovky, štětce: plochý č. 9 a 16, kulatý č.4 a 8, kelímek na vodu /ne skleněný, např. s víkem či uříznutá pet lahev, hadřík, pracovní zástěru/ tričko/košile, deska na modelování  A4/A3, tempery, tuš  – bude upřesněno.

Na tělesnou výchovu: cvičební úbor v látkovém pytlíku či uzavíratelné tašce/batohu, vhodná obuv – 1x tenisky, oděv do tělocvičny/na ven (tenisky, mikina, triko, kraťasy, tepláky, časem švihadlo, malý míček – bude upřesněno.
Hygienické potřeby do školy: Průběžně se dle potřeby doplňují. Toaletní papír, mýdlo tekuté, ručník s poutkem, papírové kapesníčky. Potřeby do družiny: Obdržíte prostřednictvím zápisníku ŠD na třídní schůzce  
Platby, seznam poplatků ve škole:

 • obědy – měsíčně – dle pokynů ŠJ – obdržíte variabilní symbol.
 • družina – měsíčně/pololetně/ročně – variabilní symbol bude uveden v ŽK. (200,-Kč/měsíc)
 • záloha na čip na oběd – jednorázově 120,- (je vratná).
 • třídní fond – bude upřesněn na TS (akce a další potřebné výdaje).
 • kroužky – pololetně – variabilní symbol stejný jako pro platbu ŠD.

Pokud budete mít doma či v práci přebytek věcí, o kterých se domníváte, že bychom je mohli ve školním prostředí upotřebit, rádi je uvítáme. Zcela jistě je zužitkujeme a potěšíme tak např. výrobky i někoho jiného.

DĚKUJEME ZA SPOLUPRÁCI A TĚŠÍME SE NA VÁS !

V případě dotazů, kontaktujte zástupkyni pro 1.stupeň PhDr. G.Babušovou, Ph.D. na tel: 222 103 413, babusova@zsjeseniova.cz.

Co by měl umět správný předškolák!

Máme radost, že jste se rozhodli zapsat své dítě do prvního ročníku právě na naši školu. Snažili jsme se maximálně vyhovět vašim individuálním požadavkům a zároveň dodržet naše požadavky interní, což nebyl v některých případech zrovna jednoduchý úkol. Máme zájem o dobrou spolupráci rodiny a školy, a proto vám chceme poskytnout informace, které byste měli znát ještě před nástupem dítěte do základní školy. Škola je jednou z nejdůležitějších zkušeností v životě dítěte. Když vám dítko nastoupí do školy, je to velká změna, která zasáhne celou rodinu. Vše bude nové, každý den se bude vaše dítě setkávat s novými informacemi, instrukcemi, povinnostmi a mnoha dalšími podněty. Nové požadavky v oblasti učení, udržování pozornosti a zapojení se do kolektivu jsou pro dítě náročné. První kontakty se školou mohou být příjemné, ale někdy to může zaskřípat. Vzpomínky na úspěchy i selhání v dětství mohou člověka provázet po celý život a někdy trvá celé roky, než se podaří překonat důsledky špatného začátku.

Zkusme to tedy ulehčit vašemu drobečkovi i Vám. Přijměte od nás několik rad, aby pro všechny byl první rok školní docházky rokem příjemným a úspěšným. Naučte své dítě co největší samostatnosti.

Nedělejte vše za ně, však ono to samo zvládne!!! Pouze dohlížejte, kontrolujte, buďte důslední!!!

● Je dobré, aby si budoucí školák dokázal sám:

 • zavázat si boty, zapnout knoflík
 • převléknout se, uklidit si věci do tělocviku
 • připravit si na lavici věci na výtvarnou výchovu a další předměty
 • nachystat si věci do aktovky za dohledu mámy či táty (NE, že bude chystat věci mamka), aby věděl, kde co má
 • naobědvat se – používat příbor, základy slušného chování – pozdravit, poprosit, poděkovat
 • obsloužit se sám na WC, používat kapesník

Toto je výčet asi nejdůležitějších úkonů, které by měl malý školáček zvládat, než nastoupí v září do školy.

Dítě tak nebude stresované tím, že si musí říct o pomoc paní učitelce, nebo že mu budou spolužáci třeba zavazovat boty atd.

Je důležité, aby děti pocítily sebevědomí, že už spoustu věcí dokáží samostatně, bez pomoci dospělých.

DESATERO PRVŇÁČKA:

 • Zvládnu odloučení od rodičů. Znám své jméno a příjmení, vím, jak se jmenují rodiče i sourozenci.
 • Umím se obléknout i převléknout do cvičebního úboru, a to tak rychle, aby na mě nikdo z mých kamarádů nemusel čekat.
 • Na tkaničce už umím udělat mašličku. Umím si poradit s knoflíky, kapesníkem.
 • Dokáži uklidit knížky, hračky i pastelky tam, kam patří.
 • Dovedu kreslit tužkou, pastelkami i malovat barvičkami a poznám barvu červenou, modrou, zelenou, žlutou, hnědou a černou.Umím vystřihnout obrázek pomocí nůžek.
 • Nevynucuji si pozornost nevhodným chováním (bouchání, vztekání, křik, pláč, přerušování rozhovoru druhých). Umím dodržovat pravidla.
 • Zvládnu si sám připravit na stůl svačinu, kterou si dám na ubrousek. Před jídlem si umyji ruce! Umím používat všechny části příboru.
 • Dovedu naslouchat vyprávění se zájmem a v klidu. Snažím se správně artikulovat.
 • Televizní pohádky, filmy a písničky pozorně sleduji a povídám si o nich s rodiči.
 • Do aktovky si sám uložím věci, a to tam, kam správně patří.

Spádová oblast: Ambrožova, Basilejské náměstí, Biskupcova – lichá č.1 – 73, sudá č. 2 – 60, Buchovcova, Jana Želivského, Jeseniova – lichá č. 85 – 151, sudá č. 96 – 202, Jilmová, K Červenému dvoru, Koněvova – sudá č. 108 – 152, Loudova, Malešická, Na Hlídce – lichá č.1 – 9, sudá č. 2 – 8, Na Parukářce, Na Třebešíně, Na Vápence, Pod Kapličkou, Nad Třebešínem III, Rečkova, U Nákladového nádraží, U Zásobní zahrady, Viklefova, Za Žižkovskou vozovnou – lichá č.1 – 11, sudá č.2 – 20, Zelenky-Hajského

ODKLAD ŠKOLNÍ DOCHÁZKY: Rodiče by měli vědět, z jakého důvodu je jejich dítěti doporučován nástup do školy o jeden rok později. Poradí mu v mateřské školce a odborně mohou vše zkonzultovat při zápisu do 1. třídy s paní učitelkou. Rozhodující slovo ale bude mít dětský či odborný lékař. Nejlépe však poradí psychologové, kteří mají s danou problematikou dlouholeté zkušenosti. Navrhnou, jak s dítětem následně doma pracovat, jak jednotlivé schopnosti rozvíjet a posilovat.
Výsledek obrázku pro zápis do 1.třídy FORMULÁŘ – ODKLAD – POSOUZENÍ ŠKOLSKÉHO PORADENSKÉHO ZAŘÍZENÍ
ZVAŽUJETE ODKLAD ŠKOLNÍ DOCHÁZKY? I přes to, že rodiče zvažují odklad školní docházky, je potřeba, aby se dostavili ve stanoveném termínu s dítětem k zápisu. Zde zároveň dostanou potřebné informace, jak postupovat dál.

Ředitel školy vydá Rozhodnutí o přijetí dítěte, rodič zároveň podá Žádost o odklad školní docházky.

Žádost o odklad povinné školní docházky je potřeba následně doložit doporučujícím posouzením:

1) příslušného školského poradenského zařízení nebo klinického psychologa

2) dětského nebo odborného lékaře.

Veškerou dokumentaci týkající se odkladu školní docházky bylo potřeba odevzdat na naší škole v době konání zápisu 4.-5.4. 2017 nejpozději však do 30.4.2017, případné prodlení zkonzultujte se zástupkyní pro 1. stupeň. Potřebný dokument naleznete na modré liště DOKUMENTY/FORMULÁŘE nebo v úvodu informací týkajících se zápisu.

Rodič obdrží Rozhodnutí o odkladu školní docházky, které uplatní v MŠ, aby měl pro své dítě zajištěné místo.

V následujícím roce je žádoucí, abyste se opět ve stanoveném termínu dostavili s dítětem k zápisu !

Školní psycholog: Mgr. D. Majerová tel/ 222 717 193, 222 714 077, Lucemburská 40, Praha 3

Logopedie: PaedDr. M. Mykytynová tel/ 271 730 366, Jičínská 2349/8, Praha 3 objednávky Po, St, Čt (11:30 – 12:30 h.)

Mgr. Hašková tel/222 715 203 , mob. 603 295 810, Poliklinika Jarov, Koněvova 205, Praha 3