Výsledek obrázku pro prvńáček 2016

Milí rodiče a předškoláci!

 

Milí rodiče, touto cestou Vás zdravím a děkuji jménem ZŠ Jeseniova, že jste se rozhodli vaše dítě zapsat na naši školu.

Na 17.6. plánujeme Školu nanečisto, kde budou rodičům předány  informace o organizaci šk.r. 2021/2022. Pozvánka – Škola nanečisto 17.6.2021

Jsme si vědomi, že i v MŠ strávily děti málo času, stejně tak jako studenti z PedF UK, kteří měli zase poměrně málo praxe. Napadlo nás tedy zrealizovat akci s názvem: PŘÍPRAVKA PRO VYSOKO/PŘED/ŠKOLÁKY.

Zahájíme 3.6. 2021  vždy v čase 14:45 – 15:45 nebo 16:00-17:00. Další setkání by pak proběhlo 10.6. a 24.6. Čas a skupinu ponecháme na vašem výběru, přihlaste své dítě nejpozději do 2.6. do 20:00 hod. Link byl zaslán e-mailem. Zapisujte dítě jen jednou.

Vybavte své dítě na akci tričkem nebo mikinou nebo kšiltovkou barvy své skupiny.

S dětmi se sejdeme ve stanoveném čase před školou. Při příchodu prosím o předání dokumentu, viz příloha/přihláška a prohlášení/.

Pokud nemáte možnost tisku, můžete vyplnit až při předávání dítěte. Přihláška a prohlášení – (1)

Budeme pracovat převážně venku, při nepřízni se přemístíme do prostor školy, prosím tedy, abyste dítěti dali do batůžku: pití, ochranu úst, malou svačinu, kapesník a odešli relaxovat.:-)

Prosím, abyste si však dítě přišli včas vyzvednout.

S dětmi budou pracovat studentky/studenti z PedF UK a těm pak budou asistovat naši žáci z 5.A. Při každém setkání budeme upevňovat znalosti a dovednosti předškoláků. Podrobnější informace budou následně po realizaci uvedeny zde. Dne 24.6. děti obdrží MINIVYSVĚDČENÍ.

 

Děkuji a těším se na první setkání, s pozdravem a přáním příjemných červnových dnů

za vedení školy a další organizátory

PhDr. G.Babušová, Ph.D. zást. řed.  222 103 413

 

Seznam ulic patřící do spádové oblast případě potřeby kontaktuje: 

 Ambrožova, Basilejské náměstí,  Biskupcova – lichá č.1 – 73,  sudá č. 2 – 60, Buchovcova, Hořanská, J. Želivského, Jeseniova – lichá č. 85 – 141, sudá č. 96-190, Jilmová, K Červenému dvoru, Koněvova – sudá č. 108 – 152, Loudova, Malešická – lichá č. 21 – 45, sudá č. 12 -22, Na Hlídce – lichá č.1 – 9, sudá č. 2 – 8, Na Parukářce, Na Třebešíně, Na Vápence, Pod Kapličkou – pouze č. orientační 9, 11, Rečkova, U Nákladového nádraží, U Zásobní zahrady, Viklefova, Za Žižkovskou vozovnou – lichá č.1 – 15, sudá č.2 – 18, Zelenky-Hajského.       

ODKLAD ŠKOLNÍ DOCHÁZKY: Rodiče by měli vědět, z jakého důvodu je jejich dítěti doporučován nástup do školy o jeden rok později. Poradí mu v mateřské školce a odborně mohou vše zkonzultovat při zápisu do 1. třídy s paní učitelkou. Rozhodující slovo ale bude mít dětský či odborný lékař. Nejlépe však poradí psychologové, kteří mají s danou problematikou dlouholeté zkušenosti. Navrhnou, jak s dítětem následně doma pracovat, jak jednotlivé schopnosti rozvíjet a posilovat.

Výsledek obrázku pro zápis do 1.třídy FORMULÁŘ – ODKLAD – POSOUZENÍ ŠKOLSKÉHO PORADENSKÉHO ZAŘÍZENÍ
ZVAŽUJETE ODKLAD ŠKOLNÍ DOCHÁZKY? I přes to, že rodiče zvažují odklad školní docházky, je potřeba, aby se dostavili ve stanoveném termínu s dítětem k zápisu. Zde zároveň dostanou potřebné informace, jak postupovat dál.

Ředitelka školy vydá Rozhodnutí o přijetí dítěte, rodič zároveň podá Žádost o odklad školní docházky. Rozhodnutí o odkladu nelze vydat dříve než v termínu konání zápisu.

Žádost o odklad povinné školní docházky je potřeba následně doložit doporučujícím posouzením:

1) příslušného školského poradenského zařízení nebo klinického psychologa

2) dětského nebo odborného lékaře.

Veškerou dokumentaci týkající se odkladu školní docházky bylo potřeba odevzdat na naší škole v době konání zápisu, nejpozději však do 31.8.2021, případné prodlení zkonzultujte se zástupkyní pro 1. stupeň. Potřebný dokument naleznete na modré liště DOKUMENTY/FORMULÁŘE nebo v úvodu informací týkajících se zápisu.

Rodič obdrží Rozhodnutí o odkladu školní docházky, které uplatní v MŠ, aby měl pro své dítě zajištěné místo.

V následujícím roce je žádoucí, abyste se opět ve stanoveném termínu dostavili s dítětem k zápisu !

Školní psycholog: Mgr. D. Majerová tel/ 222 717 193, 222 714 077, Lucemburská 40, Praha 3

Logopedie: PaedDr. M. Mykytynová tel/ 271 730 366, Jičínská 2349/8, Praha 3, logopedie.mykytynova@tiscali.cz

Mgr. M.Symonová tel/222 586 094, Jičínská 2349/8, Praha 3, marketa.stencova@seznam.cz

Mgr. Hašková tel/222 715 203 , mob. 603 295 810, Poliklinika Jarov, Koněvova 205, Praha 3


Co by měl umět správný předškolák!

Doporučení z MŠMT. soubor-desatero-pro-rodice-99-

Máme radost, že jste se rozhodli zapsat své dítě do prvního ročníku právě na naši školu. Snažili jsme se maximálně vyhovět vašim individuálním požadavkům a zároveň dodržet naše požadavky interní, což nebyl v některých případech zrovna jednoduchý úkol. Máme zájem o dobrou spolupráci rodiny a školy, a proto vám chceme poskytnout informace, které byste měli znát ještě před nástupem dítěte do základní školy. Škola je jednou z nejdůležitějších zkušeností v životě dítěte. Když vám dítko nastoupí do školy, je to velká změna, která zasáhne celou rodinu. Vše bude nové, každý den se bude vaše dítě setkávat s novými informacemi, instrukcemi, povinnostmi a mnoha dalšími podněty. Nové požadavky v oblasti učení, udržování pozornosti a zapojení se do kolektivu jsou pro dítě náročné. První kontakty se školou mohou být příjemné, ale někdy to může zaskřípat. Vzpomínky na úspěchy i selhání v dětství mohou člověka provázet po celý život a někdy trvá celé roky, než se podaří překonat důsledky špatného začátku.

Zkusme to tedy ulehčit vašemu drobečkovi i Vám. Přijměte od nás několik rad, aby pro všechny byl první rok školní docházky rokem příjemným a úspěšným.

Naučte své dítě co největší samostatnosti.

Nedělejte vše za ně, však ono to samo zvládne!!! Pouze dohlížejte, kontrolujte, buďte důslední a sjednoťte výchovu!!!

● Je dobré, aby si budoucí školák dokázal sám:

 • zavázat si boty, zapnout knoflík
 • převléknout se, uklidit si věci do tělocviku
 • připravit si na lavici věci na výtvarnou výchovu a další předměty
 • nachystat si věci do aktovky za dohledu mámy či táty (NE, že bude chystat věci mamka), aby věděl, kde co má
 • naobědvat se – používat příbor, základy slušného chování – pozdravit, poprosit, poděkovat
 • obsloužit se sám na WC, používat kapesník

Toto je výčet asi nejdůležitějších úkonů, které by měl malý školáček zvládat, než nastoupí v září do školy.

Dítě tak nebude stresované tím, že si musí říct o pomoc paní učitelce, nebo že mu budou spolužáci třeba zavazovat boty atd.

Je důležité, aby děti pocítily sebevědomí, že už spoustu věcí dokáží samostatně, bez pomoci dospělých.

DESATERO PRVŇÁČKA:

 • Zvládnu odloučení od rodičů. Znám své jméno a příjmení, vím, jak se jmenují rodiče i sourozenci.
 • Umím se obléknout i převléknout do cvičebního úboru, a to tak rychle, aby na mě nikdo z mých kamarádů nemusel čekat.
 • Na tkaničce už umím udělat mašličku. Umím si poradit s knoflíky, kapesníkem.
 • Dokáži uklidit knížky, hračky i pastelky tam, kam patří.
 • Dovedu kreslit tužkou, pastelkami i malovat barvičkami a poznám barvu červenou, modrou, zelenou, žlutou, hnědou a černou.Umím vystřihnout obrázek pomocí nůžek.
 • Nevynucuji si pozornost nevhodným chováním (bouchání, vztekání, křik, pláč, přerušování rozhovoru druhých). Umím dodržovat pravidla.
 • Zvládnu si sám připravit na stůl svačinu, kterou si dám na ubrousek. Před jídlem si umyji ruce! Umím používat všechny části příboru.
 • Dovedu naslouchat vyprávění se zájmem a v klidu. Snažím se správně artikulovat.
 • Televizní pohádky, filmy a písničky pozorně sleduji a povídám si o nich s rodiči.
 • Do aktovky si sám uložím věci, a to tam, kam správně patří.
 DĚKUJEME ZA SPOLUPRÁCI A TĚŠÍME SE NA VÁS !