Výsledek obrázku pro prvńáček 2016

ŠKOLNÍ ROK  2018/2019 

Milí budoucí prvňáčci, milé maminky a tatínkové!

Úvodem si dovolujeme upozornit, že nástup do školy s sebou přináší poměrně zásadní změnu v životě nejen dětí ale i dospělých. Abychom byli všichni spokojeni, především pak děti, dovolujeme si nabídnout recept na školní úspěch.

Smícháme lžičku rozumu, citu, trpělivosti, shovívavosti, důslednosti, zodpovědnosti, pravidelné kontroly, úsměvu, rozvahy, smyslu pro humor, citu a pravidelně užíváme.

Po pečlivém zvážení a zohlednění potřebných faktorů pro úspěšný edukační proces budou žáci rozděleni do dvou  tříd. Seznam bude na webových stránkách a na nástěnce před školou zveřejněn od 29.8.2018.

Prázdninový úkol:  Vytvořte společně s dítětem prázdninový pohled/pozdrav|/dopis  a zašlete do 31.8. na adresu:  1.třída, ZŠ Jeseniova, Jeseniova 96/2400, Praha 3 – 130 00, případně vhoďte do schránky školy, ponechejte ve vrátnici.  Nezapomeňte, aby se dítě podepsalo, raději uveďte i příjmení.  I tento pozdrav se stane součástí výzdoby a prezentace třídy.                                                  Předem všem děkujeme.

Prázdninový list: Průběžně přečtěte dítěti úkol a ověřte, zda ho dokáže splnit, následně vybarví obrázek s číslem. V případě, že nezvládá, trénujte,  dovybarví  si časem. Tento list si dítě samo vloží do desek a do aktovky. Na pokyn ho předloží první den tř.uč. ve třídě.  Obrázky se tak stanou i součástí výzdoby a prezentace třídy. Prázdninový úkol

Zahájení:  3.9. 2017. Sraz v 7:55 před hlavním vchodem školy.  Všichni se přemístí (bez přezutí) do tříd. Po cca 5 minutách rodiče opustí třídu, mohou si vyřídit ŠD, vyčkají před budovou.  Ukončení výuky v 8:45, tř.uč. odvedou děti před školu. V případě, že chcete, aby dítě šlo do ŠD, napište na lístek (Moje dítě – jméno  a příjmení si vyzvednu 3.9. ve ŠD  v ____ hodin, podpis a předejte tř.uč. , která předá dítě do ŠD, kde se naobědvá.)  Oběd bude přibližně od 10:00 hod. Děti, které půjdou na oběd, najdete po obědě v prostorách školní družiny (vchod z boku školy). Ostatní děti budou přivedeny v cca 8:50 do vestibulu školy.

V tento den 3.9. 2018 od 17:00 hod. proběhne první třídní schůzka, na které získáte další podrobnější  informace. Dne 3.9. od 15:30 – 16:45 hod. si můžete vyjednat i stravování ve školní jídelně, případně i v týdnu od 29.8. cca 8:30 – 12:00 hod.

Na 1. školní den připravte dítěti aktovku, přezůvky (jen pokud půjde do družiny a písemné sdělení o tom, zda 1. den využijete služeb školní jídelny a školní družiny), viz vzor omluvenky.

VZOR OMLUVENKY!

Vážená paní učitelko!

Moje dítě________________________________________________ze třídy:______

bude dne ____9. 2018 po skončení výuky odcházet:

 • bez oběda s doprovodem
 • bez oběda samo
 • do školní družiny, kde s ostatními půjde na oběd a následně:
 • ho vyzvednu přibližně v ____________hod.
 • bude odcházet samo

Prosíme o označení varianty.

V Praze dne :__________________                                     Podpis: _______________

Organizace dalších dnů:

4.9. výuka do  9:40, následně oběd, ŠD, odchod domů po obědě cca 10:15 h.

5.9. výuka do 10:45, následně oběd, ŠD, odchod domů po obědě cca 11:15 h.

6.9. výuka do 10:45, následně oběd, ŠD, odchod domů po obědě cca 11:15 h.

7.9. výuka do 11:40, oběd v rámci 4.h, ŠD, odchod domů po obědě cca 11:50 h.

Od 10.9. výuka do 11:40, ŠD, odchod po obědě cca 12:15 h.

Školní družina:  3.9.  8:45 h. – 17:30 h., případně lze ponechat dítě i během třídní schůzky.  Od 4.9. 6:30-17:30 hod.

Seznam pomůcek pro budoucího prvňáčka

Penál Pastelky, malé pravítko, lepidlo – tyčinka, 1 x tužka č. 3, 1, 2 x tužka č. 2 (doporučujeme – trojhrannou), ořezávátko se zásobníkem, nůžky, guma, pero (to si děti přinesou později, až jim paní učitelka řekne).
Aktovka Desky na sešity A4, A5, desky na písmena a číslice, obaly –  odhadem 4x A5, 2x A6, 5x A4, 1x na notový sešit, látkový ubrousek na svačinu, láhev na pití – plastová.
Kufřík

Igelit na lavici, podložka A3 na modelování (doporučujeme podložku, která má ze zadní strany řádky na zasunování písmen), vodové barvy, štětce č. 4,8,10 -12 plochý, hadřík, voskovky, lepidlo – tyčinka, pracovní oděv – tričko nebo stará košile.

Kelímek s víčkem a další papírenské zboží děti obdrží.

TV Sportovní oděv a obuv – bude upřesněno na třídní schůzce, malý míček – pěnový nebo gumový, švihadlo (doporučujeme vložit do látkového pytlíku).
Ostatní:

Počítadlo – bude upřesněno, ručník s poutkem, 1 balení papírových kapesníků, stavebnice (bude upřesněna). Školní pomůcky, které děti získají od školy, budou při výuce postupně využity.  Všechny věci z důvodu ztrát a záměn prosím, označte.

Hygienické potřeby do školy: Průběžně se dle potřeby doplňují. Toaletní papír, mýdlo tekuté, ručník s poutkem, papírové kapesníčky. Potřeby do družiny: Obdržíte prostřednictvím zápisníku ŠD a na třídní schůzce  
Platby, seznam poplatků ve škole:

obědy – měsíčně – dle pokynů ŠJ – obdržíte variabilní symbol

družina – měsíčně/pololetně/ročně – variabilní symbol bude uveden v ŽK. (200,-Kč/měsíc)

záloha na čip na oběd – jednorázově 120,- (je vratná)

třídní fond – bude upřesněn na TS (akce a další potřebné výdaje)

kroužky – pololetně 600,-Kč – variabilní symbol stejný jako pro platbu ŠD

Pokud budete mít doma či v práci přebytek věcí, o kterých se domníváte, že bychom je mohli ve školním prostředí upotřebit, rádi je uvítáme. Zcela jistě je zužitkujeme a potěšíme tak např. výrobky i někoho jiného.

 

 

 

Děkujeme Vám za spolupráci, přejeme Vám krásné léto

a těšíme se na všechny po prázdninách!

V případě dotazů, kontaktujte zástupkyni pro 1.stupeň PhDr. G.Babušovou, Ph.D. na tel: 222 103 413, babusova@zsjeseniova.cz.

Seznam ulic patřící do spádové oblasti ZŠ Jeseniova.

Ambrožova, Basilejské náměstí,  Biskupcova – lichá č.1 – 73,  sudá č. 2 – 60, Buchovcova, J.Želivského, Jeseniova – lichá č. 85 – 151, Jeseniova sudá č. 96 – 210, Jilmová, K Červenému dvoru, Koněvova – sudá č. 108 – 152, Loudova, Malešická, Na Hlídce – lichá č.1 – 9, sudá č. 2 – 8, Na Parukářce, Na Třebešíně, Na Vápence, Pod Kapličkou, Pod Třebešínem III, Rečkova, U Nákladového nádraží, U Zásobní zahrady, Viklefova, Za Žižkovskou vozovnou – lichá č.1 – 19, sudá č.2 – 20, Zelenky-Hajského

Kritéria přijetí  odkaz:  Kritéria pro přijetí žáků 2018-2019

ODKLAD ŠKOLNÍ DOCHÁZKY: Rodiče by měli vědět, z jakého důvodu je jejich dítěti doporučován nástup do školy o jeden rok později. Poradí mu v mateřské školce a odborně mohou vše zkonzultovat při zápisu do 1. třídy s paní učitelkou. Rozhodující slovo ale bude mít dětský či odborný lékař. Nejlépe však poradí psychologové, kteří mají s danou problematikou dlouholeté zkušenosti. Navrhnou, jak s dítětem následně doma pracovat, jak jednotlivé schopnosti rozvíjet a posilovat.

Výsledek obrázku pro zápis do 1.třídy FORMULÁŘ – ODKLAD – POSOUZENÍ ŠKOLSKÉHO PORADENSKÉHO ZAŘÍZENÍ
ZVAŽUJETE ODKLAD ŠKOLNÍ DOCHÁZKY? I přes to, že rodiče zvažují odklad školní docházky, je potřeba, aby se dostavili ve stanoveném termínu s dítětem k zápisu. Zde zároveň dostanou potřebné informace, jak postupovat dál.

Ředitel školy vydá Rozhodnutí o přijetí dítěte, rodič zároveň podá Žádost o odklad školní docházky.

Žádost o odklad povinné školní docházky je potřeba následně doložit doporučujícím posouzením:

1) příslušného školského poradenského zařízení nebo klinického psychologa

2) dětského nebo odborného lékaře.

Veškerou dokumentaci týkající se odkladu školní docházky bylo potřeba odevzdat na naší škole v době konání zápisu 4.-5.4. 2018, nejpozději však do 27.4.2018, případné prodlení zkonzultujte se zástupkyní pro 1. stupeň. Potřebný dokument naleznete na modré liště DOKUMENTY/FORMULÁŘE nebo v úvodu informací týkajících se zápisu.

Rodič obdrží Rozhodnutí o odkladu školní docházky, které uplatní v MŠ, aby měl pro své dítě zajištěné místo.

V následujícím roce je žádoucí, abyste se opět ve stanoveném termínu dostavili s dítětem k zápisu !

Školní psycholog: Mgr. D. Majerová tel/ 222 717 193, 222 714 077, Lucemburská 40, Praha 3

Logopedie: PaedDr. M. Mykytynová tel/ 271 730 366, Jičínská 2349/8, Praha 3, logopedie.mykytynova@tiscali.cz

Mgr. M.Symonová tel/222 586 094, Jičínská 2349/8, Praha 3, marketa.stencova@seznam.cz

Mgr. Hašková tel/222 715 203 , mob. 603 295 810, Poliklinika Jarov, Koněvova 205, Praha 3

DĚKUJEME ZA SPOLUPRÁCI A TĚŠÍME SE NA VÁS !

Co by měl umět správný předškolák!

Máme radost, že jste se rozhodli zapsat své dítě do prvního ročníku právě na naši školu. Snažili jsme se maximálně vyhovět vašim individuálním požadavkům a zároveň dodržet naše požadavky interní, což nebyl v některých případech zrovna jednoduchý úkol. Máme zájem o dobrou spolupráci rodiny a školy, a proto vám chceme poskytnout informace, které byste měli znát ještě před nástupem dítěte do základní školy. Škola je jednou z nejdůležitějších zkušeností v životě dítěte. Když vám dítko nastoupí do školy, je to velká změna, která zasáhne celou rodinu. Vše bude nové, každý den se bude vaše dítě setkávat s novými informacemi, instrukcemi, povinnostmi a mnoha dalšími podněty. Nové požadavky v oblasti učení, udržování pozornosti a zapojení se do kolektivu jsou pro dítě náročné. První kontakty se školou mohou být příjemné, ale někdy to může zaskřípat. Vzpomínky na úspěchy i selhání v dětství mohou člověka provázet po celý život a někdy trvá celé roky, než se podaří překonat důsledky špatného začátku.

Zkusme to tedy ulehčit vašemu drobečkovi i Vám. Přijměte od nás několik rad, aby pro všechny byl první rok školní docházky rokem příjemným a úspěšným. Naučte své dítě co největší samostatnosti.

Nedělejte vše za ně, však ono to samo zvládne!!! Pouze dohlížejte, kontrolujte, buďte důslední!!!

● Je dobré, aby si budoucí školák dokázal sám:

 • zavázat si boty, zapnout knoflík
 • převléknout se, uklidit si věci do tělocviku
 • připravit si na lavici věci na výtvarnou výchovu a další předměty
 • nachystat si věci do aktovky za dohledu mámy či táty (NE, že bude chystat věci mamka), aby věděl, kde co má
 • naobědvat se – používat příbor, základy slušného chování – pozdravit, poprosit, poděkovat
 • obsloužit se sám na WC, používat kapesník

Toto je výčet asi nejdůležitějších úkonů, které by měl malý školáček zvládat, než nastoupí v září do školy.

Dítě tak nebude stresované tím, že si musí říct o pomoc paní učitelce, nebo že mu budou spolužáci třeba zavazovat boty atd.

Je důležité, aby děti pocítily sebevědomí, že už spoustu věcí dokáží samostatně, bez pomoci dospělých.

DESATERO PRVŇÁČKA:

 • Zvládnu odloučení od rodičů. Znám své jméno a příjmení, vím, jak se jmenují rodiče i sourozenci.
 • Umím se obléknout i převléknout do cvičebního úboru, a to tak rychle, aby na mě nikdo z mých kamarádů nemusel čekat.
 • Na tkaničce už umím udělat mašličku. Umím si poradit s knoflíky, kapesníkem.
 • Dokáži uklidit knížky, hračky i pastelky tam, kam patří.
 • Dovedu kreslit tužkou, pastelkami i malovat barvičkami a poznám barvu červenou, modrou, zelenou, žlutou, hnědou a černou.Umím vystřihnout obrázek pomocí nůžek.
 • Nevynucuji si pozornost nevhodným chováním (bouchání, vztekání, křik, pláč, přerušování rozhovoru druhých). Umím dodržovat pravidla.
 • Zvládnu si sám připravit na stůl svačinu, kterou si dám na ubrousek. Před jídlem si umyji ruce! Umím používat všechny části příboru.
 • Dovedu naslouchat vyprávění se zájmem a v klidu. Snažím se správně artikulovat.
 • Televizní pohádky, filmy a písničky pozorně sleduji a povídám si o nich s rodiči.
 • Do aktovky si sám uložím věci, a to tam, kam správně patří.