Vítejte na stránkách zástupkyně pro 1.stupeň

PhDr. Gabriely Babušové, Ph.D.

Výsledek obrázku pro škola

kontakt: babusova@zsjeseniova.cz, zastupce1@zsjeseniova.cz,

tel: 222 103 413

 • Vede: 1.stupeň, školní družinu a školní přístav.
 • Vede kroužek: Hra na flétnu 2018/2019, upraveno a z provozních důvodů trvá výuka pouze 30 minut, platba 400,-Kč/středa 2.ročník 13:15-13:45, 3.-5.ročník 13:55-14:25 hod. , 1.ročník čtvrtek 13:00-13:30. Děkuji za pochopení.
 • Vyučuje ve třídách 1.stupně: 2.B, 3.B, 4.C.   2.pololetí 2.B, 4.C, 5.A.
 • Důvěrník čtenářských klubů Albatros, Fragment, Mladá Fronta, Grada, Knížata, Egmont). Objednané knihy si mohou žáci nebo jejich rodiče po písemné výzvě vyzvednout v kanceláři zástupců-1.patro. Vždy od 7:30-7:55 nebo o hlavní přestávce 9:40 – 10:00. Prosím, písemnou výzvu s uvedenými knihami a částkou si přineste s sebou. Peníze jsou vybírány až při vyzvedávání knih. Děkuji. Na vrátnici školy je možné si rovněž zakoupit některé knihy z uvedených nakladatelství. Pokud budete chtít pro dítě objednat knihu jako dárek, ponechte mi objednávku na vrátnici. Až kniha přijde, budu vás kontaktovat. 
  Ve spolupráci firmy Creative Dock s.r.o. a nakladatelství Albatros Media a.s. Bookship (www.bookship.cz) vznikla – internetová knihovna, díky které budeme mít spoustu krásných knih. Byli jsme osloveni, abychom tuto službu v rámci pilotního provozu nabídli všem na vyzkoušení na tři měsíce zdarma. Ve službě je nyní k dispozici prvních pár knih a další budou postupně přibývat. V Bookshipu najdete knihy jak pro zábavu, tak pro vzdělávání. K získání možnosti číst zdarma stačí, když navštívíte stránky www.bookship.cz , klikne na tlačítko:  Chci to zkusit, zaregistruje se a do políčka Slevový kód napíše: KNIHOMOL. Upozorňuji, že přihlášení nemusí být zpočátku úspěšné, neboť stránky jsou ve fázi příprav, probíhají aktualizace.  Pokud byste měli nápady, které knihy by bylo vhodné do knihovny zařadit, napište na babusova@zsjeseniova.cz. Podrobnější informace získáte u paní: Brigitta Bělinová, spoluzakladatelka Bookship.cz, 603 206 562.
 • Garant spolupráce s PedF UK Od 9. října 2018 do června 2019 absolvují na naší škole studenti oboru Učitelství pro 1.stupeň v rámci pedagogické praxe v ZS náslechy a  v LS od 26.2.2019 – 14.5. 2019 výstupy  zaměřené na didaktiku českého jazyka.
 • Od 20.3. 2017 bylo zahájeno ve třídách 3.A a 6.B výzkumné šetření v rámci projektu PRIMUS/HUM/19 s názvem: Didaktika českého jazyka v současném vzdělávacím kontextu.  Projekt bude i ve šk.r. 2018/2019 pokračovat v těchto třídách (5.A, 8.B, nově i v 5.C, od 24.4. 2019 ve 2.A, 2.B). 
 • Od 2.pololetí (duben) 2018/2019 bude zahájeno výzkumné šetření v 7.A, 7.B projekt s názvem: Kritická místa výuky syntaxe v 7. ročníku základní školy.
 • Od 5.11. 2018 zahájeno pokračování  testování pro žáky  4.-9.ročníků  v rámci národního výzkumu Grantové agentury České republiky a PedF UK č. 16-06134S Slovní úlohy jako klíč k aplikaci a porozumění matematickým pojmům. Dne 13.11. 2018 proběhly rozhovory s žáky 1.stupně, dne 21.11. s žáky 2.stupně.
 • Od 1.2. 2018 působí jako školní asistentka Bc. V. Velcová (Velcova@zsjeseniova.cz), která dochází do tříd 1.stupně.
 • Od 1.4. 2019 působí na škole (asistenční praxe v 1.r.) H. Caisová, studentka z PedF UK.
 • Od 1.9.-18.12.2018 souvislá praxe studentky M. Strandové ve třídách 1.stupně.
 • Od 3.6.-21.6. 2019 souvislá praxe studenta D. Šimka na 1.stupni.
 • Od 25.10.2018 – 20.11.2018 bude ve 4. a 5. ročníku probíhat výzkum týkající se zkušeností dětí se sexuálními obsahy na internetu. Reagujeme na současné dění v naší společnosti. Požádáme rodiče o anonymní vyplnění dvou dotazníků. Jejich děti v průběhu října/listopadu dostanou dotazník Piers-Harris 2, který se zajímá o jejich sebepojetí a sebehodnocení (netýká se sexuálních zkušeností z etických důvodů), ten vyplní dítě ve škole s ostatními spolužáky. Veškeré informace Vám budou sděleny na třídních schůzkách. Celkové výsledky a výstup bude přednesen na besedě pro rodiče, která se uskuteční 25.4. 2019 od 17:00, uč. 4.B, 1.patro, sraz v 16:55 u bočního vchdou, v případě zájmu Vám ohídáme dítě ve ŠD, přihlášky zasílejte  na adresu: babusova@zsjeseniova.cz.  Děkujeme všem za čas, který věnujete našemu výzkumu a spolupráci.  Výzkumník N. Migasová (migasova.natalie@gmail.com).
 • Od 20.2.2019 ve 3.A zahájen ve spolupráci s PedF UK projekt: Zvýšení kvality vzdělávání na UK a jeho relevance pro potřeby trhu práce.
 • Garant spolupráce s mezinárodní školou Park Lane.  (Informace k zápisu najdete na úvodní stránce s odkazem na Park Lane).
 • Lektorka, konzultantka a autorka v nakladatelství FRAUS, TAKTIK, členka týmu pro revizi RVP ZV.

V případě potřeby se na mne neváhejte obrátit!

Pokud mne nezastihnete osobně, zavolejte nebo napište e-mail.

Přeji všem pohodové jarní dny!