Enter your keyword

ZŠ JESENIOVA – TESTOVÁNÍ ŽÁKŮ – RT-PCR testy odběr z úst

ZŠ JESENIOVA – TESTOVÁNÍ ŽÁKŮ – RT-PCR testy odběr z úst

Vážení rodiče,
na základě „malého“ výběrového řízení, tj. oslovení tří laboratoří, byla jako nejlepší posouzena nabídka FYZIOkliniky.

unnamed (3) FYZIOklinika s.r.o.
Machkova 1642/2, Chodov, 149 00 Praha
IČO: 24222101
fond_solidarity_EU RT-PCR testy pro screeningové testování v září 2021 jsou hrazeny  prostřednictvím MŠMT z Fondu solidarity EU

Jaké testy budou použity pro testování žáků?
RT-PCR test plnohodnotný (nikoliv pooling)
– stěr bude proveden z úst (viz návod)
– testování je zcela anonymizované, FYZIOklinice se nepředávají žádné osobní údaje žáků
– výsledky testu by měly být známy do 18:00 hodin v den testování (nejpozději v 6:00 následující den)
– v případě pozitivního výsledku bude ředitelka školy ihned informovat rodiče žáka (e-mail, telefon)
– potvrzení o negativním výsledku PCR-testu bude vystavovat třídní učitel(ka)

Kdy bude testování probíhat?
-1.9.2021 od 8:00 do 9:00
-6.9.2021 od 8:00 do 9:00
v jiných termínech není možné žáky testovat PCR testy (hromadný odvoz do laboratoře)

Kde bude testování žáků probíhat?
– v kmenových třídách pod dohledem zaměstnance školy (zpravidla třídního učitele/učitelky)

Jaké jsou jiné možnosti pro splnění podmínek stanovených MŠMT?
– žák je očkován – certifikát o absolvovaném očkování zasílejte na e-mail: reditelka@zsjeseniova.cz
– žák je ve lhůtě 180 dní od pozitivního testu na COVID – potvrzení od lékaře zasílejte na e-mail: reditelka@zsjeseniova.cz
– žák byl otestován v testovacím centru (v uznatelné lhůtě) – potvrzení o negativním testu zasílejte na e-mail:reditelka@zsjeseniova.cz
– žák, který není testován, očkován, či v ochranné lhůtě,  nosí po celou dobu pobytu ve škole ochranu úst (respirátor)