Enter your keyword

ZŠ JESENIOVA doporučuje nošení roušek žákům i učitelům

ZŠ JESENIOVA doporučuje nošení roušek žákům i učitelům

Vážení rodiče,

nošení roušek není ve škole povinné. Je zcela na Vašem rozhodnutí, zda Vaše dítě bude/nebude mít roušku (míněno stále, nebo jen ve společných prostorách školy a při bližším kontaktu se spolužákem, např. skupinová práce).

Nošení roušek doporučujeme, a to i s ohledem na skutečnost, že na začátku školního roku 2020/2021 máme na doporučení hygienické stanice osm učitelů v karanténě, protože přišli do kontaktu s pozitivně testovanou osobou.

Děkujeme za zvážení doporučení a na viděnou 1. září 2020
pedagogický sbor ZŠ Jeseniova
[30. 8. 2020 zpráva uveřejněna na stránkách školy a rozeslána na e-maily rodičů]