Enter your keyword

Změna organizace vzdělávání 18. 12. 2020 (pátek)

Změna organizace vzdělávání 18. 12. 2020 (pátek)

Vážení rodiče, žáci a učitelé,
rádi bychom našim žákům umožnili rozloučení se spolužáky a učiteli před vánočními svátky formou třídní besídky. V pátek 18. 12. 2020 je zrušena on-line výuka a upravujeme organizaci vzdělávání následujícím způsobem:

I. stupeň dle platného rozvrhu – vánoční besídka

Od 7:30 do 7:55 je umožněn vstup do budovy školy žákům 6. A, 6. B, 7. A, 7. B, 7. C, 9. A, 9. B, 9. C bočním vchodem školní družiny.
Od 8:00 do 10:30 budou mít třídy 6. A, 6. B, 7. A, 7. B, 7. C vánoční besídku ve svých kmenových učebnách. Žáci 9. A, 9.B, 9.C se budou první tři hodiny učit podle rozvrhu.
Žáci 6. A, 6. B, 7. A, 7. B, 7. C opustí budovu do 10:40 hlavním vchodem. Oběd si mohou vyzvednout u zadního vchodu do školní kuchyně od 14:00 do 14:30

Od 10:40 do 10:55 je umožněn vstup do budovy žákům 6. C, 8. A, 8. B, 8. C.
Od 11:00 do 13:30 budou mít třídy 6. C, 8. A, 8. B, 8. C, 9. A, 9. B, 9. C vánoční besídku ve svých kmenových učebnách. Žáci uvedených tříd si na oběd dojdou podle rozpisu.