Enter your keyword

ZÁPIS PRVŇÁČKŮ PRO ŠKOLNÍ ROK 2021/2022

ZÁPIS PRVŇÁČKŮ PRO ŠKOLNÍ ROK 2021/2022

Vážení rodiče,
systém elektronických přihlášek k zápisu do prvních tříd 2021/2022 je spuštěn od 1. 4. do 13. 4. 2021
Řádný termín zápisu proběhne ve dnech 14. 4. a 15. 4. 2021.
logozapisyonline

Při vyplňování elektronické přihlášky k zápisu
– dbejte na správnost uvedených údajů
– vyberte si z nabídky volných termínů k osobní návštěvě školy
– vyplňte volitelné položky, které mohou ovlivnit výsledek zápisu (sourozenec, preference, žádost o odklad …)

Po vyplnění elektronické přihlášky k zápisu
– Vám bude automaticky odeslán e-mail se základními informacemi
– vedle termínu a času věnujte pozornost přidělenému kódu k zápisu (doporučujeme e-mail uchovat)
nic netiskněteveškeré dokumenty připravíme před Vaší osobní návštěvou

Osobní návštěva školy (14. 4. nebo 15. 4. 2021)
– bohužel, ani v letošním školním roce se zápisu nemohou účastnit děti
– návštěva slouží k zajištění nezbytných administrativních úkonů spojených se zápisem
s sebou si nezapomeňte vzít občanský průkaz a přinést rodný list dítěte


Další možné postupy pro včasné doručení přihlášky jsou: 

  • do datové schránky školy (ID: wafdn9y),
  • na e-mail: kancelar@zsjeseniova.cz s uznávaným elektronickým podpisem (nelze jen poslat prostý email!),
  • poštou na adresu ZŠ Jeseniova, Jeseniova 2400/96, 130 00 Praha 3(doporučeně, rozhodující je datum podání na poště),

V případě, že nemáte možnost podat žádost o přijetí elektronicky, kontaktuje:
PhDr. G. Babušovou, Ph.D., zást. řed. babusova@zsjeseniova.cz, 222 103 413.

Pokud epidemiologická situace dovolí, plánujeme realizovat pro naše budoucí prvňáčky několik akcí:
– PŘÍPRAVKU PRO VYSOKO/PŘED/ŠKOLÁKY – studenti z Pedagogické fakulty Univerzity Karlovy budou na přelomu května a června zábavnou formou pracovat pod vedením PhDr. Gabriely Babušové, Ph.D. s našimi předškoláky.
– ŠKOLU NANEČISTO 17. 6. od 16:00 do 17:30