Enter your keyword

ZÁPIS 2023/2024 – VÝSLEDKY (aktualizace 14. 5. 2023)

ZÁPIS 2023/2024 – VÝSLEDKY (aktualizace 14. 5. 2023)

Vážení rodiče,

v souladu s § 183 odstavce 2 školského zákona a § 67 odstavce 2 správního řádu uveřejňuje ředitelka školy seznam dětí přijatých k základnímu vzdělávání na Základní škole, Praha 3, Jeseniova o 1. 9. 2023.
Rozhodnutí o přijetí ke vzdělávání 3. 5. 2023

Na základě losování 9. 5. 2023 (nespádové děti, které mají na ZŠ Jeseniova sourozence) vydává ředitelka Rozhodnutí o přijetí ke vzdělávání 10. 5. 2023

Na základě zpětvzetí 10. 5. 2023 vydává ředitelka Rozhodnutí o přijetí ke vzdělávání 11. 5. 2023, přijetí dětí, které byly vylosovány s pořadím 9. a 10.
Na základě zpětvzetí 13. 5. 2023 vydává ředitelka Rozhodnutí o přijetí ke vzdělávání 14. 5. 2023, přijetí dítěte, které bylo vylosováno s pořadím 11.

Rodičům dětí, které škola nemohla přijmout z kapacitních důvodů, bylo 9. 5. odesláno doporučeně rozhodnutí o nepřijetí.

3. 5. 2023 byly ke vzdělávání od 1. 9. 2023 přijaty děti ze spádové oblasti školy.
9. 5. 2023 v 15:30 proběhlo losování nespádových dětí, které mají na naší škole staršího sourozence.
Ředitelka školy žádá rodiče přijatých dětí ke vzdělávání od 1. 9. 2023 rodiče o spolupráci:
– zaslání potvrzení o nástupu do školy od 1. 9. 2023 (babusova@zsjeseniova.cz)
– zaslání zpětvzetí (viz příspěvek níže) v případě přijetí a nástupu dítěte na jinou základní školu (babusova@zsjeseniova.cz)

Na losování 9. 5. 2023 v 15:30 byli pozváni rodiče zasláním zprávy na e-mail uvedený při registraci k zápisu:
5PA11; 6YFAO; ZKHR0; WXDT2; EFWYY; 8E7K0; RSI3O; 2PBNB; YAZ2J; HDD2K; F1AU1; 15I9I
K 5. 5. 2023 se losování týká jedenácti rodičů (resp. dětí), z čehož jich rovnou 9. 5. 2023 může škola přijmout osm.
K 3. 5. 2023 se losování týká dvanácti rodičů (resp. dětí), z čehož může škola přijmout rovnou 9. 5. šest.


Vážení rodiče,

v současné době ještě zpracováváme výsledky zápisu do prvního ročníku pro školní rok 2023/2024. Zápisu se účastnilo 129 dětí.
K 1. 5. 2023 nereagovalo na písemnou výzvu (zaslaný dopis) ředitelky školy 10 rodičů dětí ze spádové oblasti ZŠ Jeseniova. Situaci v tomto ohledu bude škola řešit se zřizovatelem.
Žádáme rodiče dětí, které patří mezi naše spádové, mají jinou preferenci a byli již přijati na jinou (preferovanou) základní školu, aby zaslali PhDr. Gabriele Babušové, Ph.D. zpětvzetí. Zpětvzetí přihlášky na ZŠ Jeseniova, tj. stačí formou e-mailu (babusova@zsjeseniova.cz) v podobě zprávy: „Tímto zasílám zpětvzetí přihlášky syna/dcery Příjmení Jméno,, nar. xx. xx. xxxx, bytem xxxxxxx k základnímu vzdělávání na Základní škole, Praha 3, Jeseniova 96/2400. Syn/dcera byl/byla přijat/přijata a nastoupí od září 2023 do prvního ročníku základní školy xxxxxx.“ 

Všechny základní školy na Praze 3 spolupracují se zřizovatelem tak, aby byl uspokojen zájem a preference rodičů.
Děkujeme za spolupráci a trpělivost.
PhDr. Gabriela Babušová, tel. 222 103 413, babusova@zsjeseniova.cz – zástupkyně ředitelky školy pro I. stupeň, pověřená organizací zápisu 2023/2024
Mgr. Vendula Jurášková, tel. 222 103 412, juraskova@zsjeseniova.cz – ředitelka školy