Enter your keyword

Základní principy vzdělávání žáků ve školním roce 2020/2021

Základní principy vzdělávání žáků ve školním roce 2020/2021

Základní principy vzdělávání žáků ve školním roce 2020/2021

 1. Nastavení a aktivní používání nástrojů pro plynulý přechod žáka mezi prezenční a distanční formou výuky
 2. Zařazovat  pravidelně, i při prezenční výuce, nástroje pro vzdělávání na dálku (portal.dmsoftwre.cz; office.com; e-mail)
 3. K informování žáků, rodičů a veřejnosti aktivně používat stránky školy – průběžná aktualizace; u menších žáků nástěnky učitelů
 4. Maximálně využít informačního systému školy – portal.dmsoftware.cz a jeho nástrojů
  – Aktivní práce učitelů, žáků a rodičů s informačním systémem
  – Pravidla pro případ zapomenutí přístupových údajů
 5. Stanovit, dodržovat a kontrolovat jednotný postup všech pedagogických pracovníků ve využívání nástrojů pro vzdělávání na dálku
 6. Jasná a srozumitelná formulace pravidel pro vzdělávání na dálku
 7. Respektovat pokyny MŠMT a ČŠI při vzdělání na dálku
 8. Individualizovat výuku (SVP, OMJ, nedostatečné vybavení žáka technikou,…)
 9. Z preventivních důvodů minimalizovat nutnost osobních návštěv rodičů ve škole za účelem vyzvedávání úkolů na vrátnici
 10. V případě nutných organizačních úprav zajistit prioritně chod I. stupně a tříd 9. ročníků prezenčně