Enter your keyword

Zajištění péče o děti pracovníků IZS na Praze 3

Zajištění péče o děti pracovníků IZS na Praze 3

MČ Praha 3 ve spolupráci s řediteli základních a mateřských škol určila několik škol, které se postarají o děti od tří do deseti let, jejichž rodiče jsou zdravotníci, policisté, strážníci, hasiči, vojáci nebo pracovníci ve školství i sociálních službách.
Aktuálně jsou otevřeny dětské skupiny v ZŠ a MŠ nám. J. z Lobkovic. Děti prvního stupně se mohou zařadit do skupiny v základní škole na Lobkovicově náměstí, pro mladší děti je otevřena skupina v mateřské škole na detašovaném pracovišti Perunova.
V případě potřebu jsou připraveny záložní kapacity na ZŠ Jeseniova a ZŠ Jiřího z Poděbrad.
Zaměstnanci z vybraných profesí, kteří mají zájem o umístění svého dítěte do určené ZŠ nebo MŠ, musí kontaktovat nejprve svého zaměstnavatele. Ten pak požádá odbor školství, mládeže a sportu na magistrátu o péči o dítě. To je následně umístěno dle aktuální situace do určené školy.
Kontaktní osobou na MHMP pro zaměstnavatele je pan Mgr. Stanislav Sivaninec.
email stanislav.sivaninec@praha.eu