Enter your keyword

Žáci I. stupně ZŠ – přihláška k výuce od 25. 5. 2020

Žáci I. stupně ZŠ – přihláška k výuce od 25. 5. 2020

Vážení rodiče,
od 25. 5. bude škola otevřena pro žáky I. stupně. Na stránkách Ministerstva školství http://www.msmt.cz/soubor-hygienickych-pokynu-pro-ms-zs-a-ss najdete většinu odpovědí na otázky, které si pokládáte při rozhodování, zda poslat či neposlat své dítě od 25. 5. 2020 do školy (doporučujeme pečlivé prostudování hygienických pokynů pro ZŠ).
Vzhledem ke skutečnosti, že přítomnost žáka ve škole je dobrovolná, nejste povinni nikterak zdůvodňovat své rozhodnutí a škola ho bude plně respektovat.
Podle počtu žáků, kteří budou docházet do školy, bude následně upraven rozsah a forma on-line vzdělávání na I. i II. stupni. Vzdělávání na I. stupni se budou účastnit i učitelé z II. stupně, všechny vychovatelky a asistentky.
Prioritně bude třídní učitelka přiřazena ke své třídě (resp. skupinám své třídy).
Školní jídelna bude vydávat obědy od 11:00 do 14:00 tak, aby byly zajištěny hygienické podmínky provozu.
Provoz školy bude od 8:00 do 16:00 hodin.
V případě příznivého počasí budou aktivity organizovány venku.
Žákům I. stupně bude při vstupu do budovy měřena teplota. Škola využije všech vstupů k příchodu a odchodu žáků (a to i přes školní hřiště), případně stanoví časový rozvrh pro příchod žáků. Rodiče mají vstup do budovy zakázán.

Zde najdete ke stažení ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ, které děti odevzdají první den paní učitelce.

Apelujeme na pečlivé zvážení rozhodnutí. Děti budou rozděleny do skupin po 15 a skupiny jsou od 25. 5. neměnné, tj. dodatečné rozhodnutí např. po týdnu, že dítě chodit nebude, není z organizačních důvodů žádoucí.

K přihlášení/nepřihlášení dítěte použijte odkaz, který Vám byl zaslán na e-mail i do informačního systému školy (portal.dmsoftware.cz). Prosíme o laskavé vyplnění a odeslání do 15. 5. 2020.

Děkujeme za spolupráci – pedagogičtí pracovníci ZŠ JESENIOVA