Enter your keyword

VZDĚLÁVÁNÍ A ORGANIZACE OD 2. 11. DO 20. 11. 2020

VZDĚLÁVÁNÍ A ORGANIZACE OD 2. 11. DO 20. 11. 2020

Vážení rodiče, milí žáci,
Vláda České republiky prodloužila nouzový stav a s ním i všechna platná krizová opatření do 20. listopadu.  „Prodlouženo je od 2. listopadu i omezení provozu škol s tím, že toto opatření bude přinejmenším pro vybrané ročníky zrušeno, jakmile to epidemická situace umožní. Omezení bude ale nově rozšířeno i na speciální školy, bude od pondělí probíhat výuka distančně.“


Vážení rodiče, milí žáci,
od 2. 11. do 20. 11. pokračujeme v nastavené organizaci vzdělávání.
Děkujeme všem rodičům za spolupráci při vyhodnocení organizace a vzdělávání od 14. 10. 2020.

Všichni žáci, kteří se stravují ve školní jídelně, mají nárok na oběd.
Přihlášení obědů
na jednotlivé dny proveďte přes informační systém školy – portal.dmsoftware.cz – Ostatní moduly – Stravovací systém – Stravovací systém

stravsys

V případě technických potíží s přihlášením stravy kontaktujte vedoucí školní jídelny Jaroslavu Halmanovou (halmanova@zsjeseniova.cz, 222 103 420)

Organizačně je výdej obědů zajištěn následně:
– výdej bude probíhat od 13:00 do 14:30 hodin
– oběd bude vydáván v jednorázových plastových obalech (krabičkách).
– děti při výdeji nepotřebují čip
– žáci si přinesou s sebou tašku, ve které si oběd odnesou domů
– výdej obědů bude probíhat zadního vchodu do školní kuchyně u vchodu do školní družiny (bude vyznačeno)

Základní informace k distančnímu vzdělávání
– žáci jsou vzděláváni distančně, účast na vzdělávání je pro žáky povinná, tj. na každé hodině bude zaznamenána docházka do třídní knihy. Případnou neúčast na on-line hodině musí omluvit zákonný zástupce žáka. 
– on-line hodiny, tj. videohovor s pedagogem bude realizován přes Teams (office.com). Žáci mají při videohovoru zapnutou kameru, mikrofon zapínají jen v případě, že mají hovořit.
(stručný návod, jak se připojit na on-line hodinu)
– on-line hodiny jsou vyznačeny v informačním systému (IS) školy portal.dmsoftware.cz
(rozvrh hodin od 2. 11. 2020 *.pdf)
– výuka Tv, Vv, Pč, Pp, Hv, Pt je v uvedeném týdnu zrušena
– k výuce Vo a Vz obdrží žáci informace prostřednictvím nástroje Úkol v IS

V případě nedostatečného technického vybavení žáka k výuce (počítač/ telefon/ tablet, kamera, mikrofon), kontaktují zákonní zástupci ředitelku školy (juraskova@zsjeseniova.cz).

Děkujeme jménem našich žáků a rodičů farnosti Nejsvětějšího Srdce Páně, která darovala třem dětem ZŠ Jeseniova použité, ale funkční notebooky. Velké poděkování patří rovněž vedoucí Informačního centra Praha 3 Ing.  Evě Slezákové, která zorganizovala předání věcného daru.