Enter your keyword

Výzva k součinnosti se školou – PCR-testování dětí a všech zaměstnanců na pojišťovnu

Výzva k součinnosti se školou – PCR-testování dětí a všech zaměstnanců na pojišťovnu

Vážení rodiče,

z důvodu zhoršující se epidemické situace spojené s nástupem nové vysoce nakažlivé varianty omikron jsme pro maximalizaci ochrany nás všech přizvali do školy profesionální zdravotníky k testování metodou RT-PCR. RT-PCR test odhalí přítomnost viru v těle s téměř 100 % přesností již v inkubační fázi, tedy předtím, než se u nakaženého projeví příznaky, vytvoří se protilátky a virus může být až následně zachycen méně přesným školním antigenním testem. Kolektivní preventivní RT-PCR testování může znamenat 3x NIŽŠÍ RIZIKO KARANTÉN. Navíc všichni mají výsledky testu ve stejnou chvíli a nemusí čekat další 1-2 dny navíc na potvrzení/vyvrácení výsledku antigenního testu, nebo ještě déle na termín v odběrovém místě.

BEZPLATNÉ RT-PCR TESTOVÁNÍ VE ŠKOLE S NEINVAZIVNÍM ODBĚREM Z ÚST

KAŽDÝ ČTVRTEK (od 7:00)

Organizaci testování zajišťuje PETONA CZECH s.r.o. ve spolupráci se zdravotnickými zařízeními schválenými MZČR pro testování onemocnění Covid 19.
Pro více informací navštivte web: www.petonatestovani.cz.

Podrobnější informace včetně odkazu na elektronické přihlášení dítěte budou zaslány rodičům hromadně na e-mail a prostřednictvím informačního systému školy.


Otázky a odpovědi

Mám k PCR-testování přihlásit i očkované dítě?
Ano, i očkovaní mohou být přenašeči.

Jak dlouho bude testování ve škole probíhat?
V současné době plánujeme PCR-testování každý čtvrtek do konce února.

Proč škola zvolila variantu PCR-testů na pojišťovnu?
V případě využití PCR-testů hrazených MŠMT by škola již nedostávala žádné antigenní testy.
Antigenní testy nejsou tak spolehlivé jako PCR-testy, ale na druhou stranu umožňují škole rychlé otestování s okamžitým výsledkem.  Zároveň jsou nepostradatelné při dotestovávání dětí při příchodu do školy v jiný den. než je pondělí.

Proč je PCR-testování naplánováno na čtvrtek?
Hlavním cílem školy bylo, aby do případné karantény vyšel víkend:
– využití dvou víkendových dní na pětidenní karanténu
– zohlednění práce rodičů
– získání času potřebného na nastavení on-line výuky