Enter your keyword

VYHODNOCENÍ akce PCR-testování z 1. 11. 2021

VYHODNOCENÍ akce PCR-testování z 1. 11. 2021

Vážení rodiče,
děkujeme za výbornou spolupráci při akci PCR-tetování z 1. 11. 2021.

Graf informuje o celkové situaci ve škole 1. 11. 2021.
V dotazníkovém šetření bylo uvedeno 16 nesouhlasů s testováním dětí. Z grafu vyplývá, že někteří rodiče upřednostnili před svým osobním názorem snahu školy o zajištění  bezpečného prostředí pro děti, za což děkujeme.
1_11_pcr_test

Po testování ve škole 1. 11. byly výsledky 7 žáků pozitivní.
Celkem nastoupilo karanténu 10 žáků, protože karanténní opatření se vztahuje i na sourozence.
Pokud by probíhala 1. 11. prezenční výuka, muselo by  do karantény 129 žáků.

Vysoká účast dětí a Vaše aktivní zapojení do celé akce nás utvrzuje v tom, že cíl máme stejný – zajistit dětem ve škole bezpečné prostředí a udržet prezenční formu výuky.