Enter your keyword

VARIABILNÍ SYMBOLY jsou stejné pro jídelnu, družiny, školy v přírodě ….

VARIABILNÍ SYMBOLY jsou stejné pro jídelnu, družiny, školy v přírodě ….

Vážení rodiče,
škola používá pro veškeré platby jednotné variabilní symboly (družina, jídelna, akce školy).
Variabilní symbol přidělí žákovi jeho třídní učitel(ka).
Žáci mají variabilní symbol zapsán v žákovské knížce nebo záznamníku.

Variabilní symbol má platnost od 1. do 5. třídy. V 6. ročníku obdrží žáci nový variabilní symbol, který je platný do 9. třídy
1.A – 2011XY (XY=jedinečné dvojčíslí)
1.B – 2012XY
1.C – 2013XY
2.A – 1911XY
2.B – 1912XY
2.C – 1913XY
3.A – 1811XY
3.B – 1812XY
3.C – 1813XY
4.A – 1711XY
4.B – 1712XY
4.C – 1713XY
5.A – 1611XY
5.B – 1612XY
5.C – 1613XY
6.A – 2061XY (XY = jedinečné dvojčíslí)
6.B – 2062XY
6.C – 2063XY
7.A – 1961XY
7.B – 1962XY
7.C – 1963XY
8.A – 1861XY
8.B – 1862XY
8.C – 1863XY
9.A – 1761XY
9.B – 1762XY
9.C – 1763XY