Enter your keyword

„Trvalá adresa – planeta Země“ – zakončení projektu 26. května 2022 (neformální akce pro děti, rodiče a přátele školy)

„Trvalá adresa – planeta Země“ – zakončení projektu 26. května 2022 (neformální akce pro děti, rodiče a přátele školy)

Vážení rodiče,
dovolujeme si Vás pozvat 26. května 2022 od 15:00 do 17:00 hodin na zakončení celoročního a celoškolního projektu „Trvalá adresa – planeta Země“.
Akce tradičně zahrnuje zábavné a soutěžní aktivity, výstavu prací realizovaných v souvislosti s projektem napříč třídami a doprovodný program.
Jako rodiče se můžete s dětmi zapojit v přípravné fázi akce a pochlubit se svým pekařským či kuchařským uměním. Vámi připravené občerstvení bude prodáváno na akci a výtěžek z prodeje připadne třídě, kterou navštěvuje Vaše dítě. Třída sama rozhodne o využití získaného obnosu z prodeje občerstvení. Děti mohou nosit připravené občerstvení ráno 26. května do kanceláře hospodářky školy.

Těšíme se na osobní setkání

Vaše ZŠ Jeseniova