Enter your keyword

TESTUJ SE – ZLEPŠUJ SE

TESTUJ SE – ZLEPŠUJ SE

Vážení rodiče,

Městská část Praha 3 zajistila pro základní školy účast v projektu TESTUJ SE – ZLEPŠUJ SE.
Cílem projektu, jehož patronem je Mgr. Pavel Dobeš, místostarosta MČ Praha 3, je získání informace o aktuální fyzické zdatnosti dětí, které v současné době navštěvují 3. ročník, tj. žáků, kteří v době covidu neměli možnost se aktivně zapojit do sportovních kroužků. Výstupy z projektu určené ke zveřejnění budou mít vždy anonymizovanou podobu.
Testování zahrnuje 5 disciplín – skok z místa/ T běh/ hod basketbalovým míčem/ hluboký předklon/ stoj na jedné noze.
Každý žák, který se do programu zapojí, získá SPORTOVNÍ VYSVĚDČENÍ (dokument obsahující doporučené sporty a silné stránky žáka v pohybové oblasti – výbušnost/ hbitost/ síla/ ohebnost/ rovnováha).

Pilotně bude program TESTUJ SE – ZLEPŠUJ SE realizován také ve třídě 6. C (2. 3. 2023) a 6. B (3. 3. 2023).

Budeme rádi, když své dítě do projektu přihlásíte. Pro účast v projektu a tisk SPORTOVNÍHO VYSVĚDČENÍ je nutný Váš souhlas s předáním osobních údajů dítěte – konkrétně příjmení/ jméno/ věk – školou zpracovateli projektu, kterým je spolek Sport&Compare.

Odkaz na registrační formulář projektu, včetně udělení souhlasu s předáním osobních údajů (příjmení, jméno, věk) byl odeslán 28. 2. 2023 na e-maily rodičů žáků 3. A, 3. C, 6. B a 6. C a současně prostřednictvím informačního systému školy (portal.dmsoftware.cz).