Enter your keyword

Skupinové konzultace z tělesné výchovy 20. dubna pro 6. A, 6. B, 7. A, 7. B, 8. A, 8. B, 9. A, 9.B

Skupinové konzultace z tělesné výchovy 20. dubna pro 6. A, 6. B, 7. A, 7. B, 8. A, 8. B, 9. A, 9.B

Dne 20. dubna (úterý) budou na školním hřišti probíhat skupinové konzultace z tělesné výchovy.
Účastnit se mohou žáci II. stupně ze tříd: 6. A, 6. B, 7. A, 7. B, 8.A, 8.B, 9. A, 9. B

6. ročník (6. A, 6. B) od 8:00 do 9:00
7. ročník (7. A, 7. B) od 9:00 do 10:00
8. ročník (8. A, 8. B) od 10:00 do 11:00
9. ročník (9.A, 9. B) od 11:00 do 12:00

Zájemci se zapíší po skupinách čtyř žáků do tabulky (odkaz na zápisovou tabulku byl odeslán na e-maily žáků a rodičů)
Přihlášení žáci přijdou ve stanovený čas před branku na hřiště (směr ulice Jana Želivského) oblečeni do sportovního.
Na hřišti bude pro skupiny připraveno pět stanovišť, na kterých se vystřídají.

Organizaci akce zajišťují učitelé tělesné výchovy:
Mgr. Tomáš Korbel
Mgr. Michal Halbich
Mgr. Daniel Musil
Mgr. Vít Molva