Enter your keyword

ŠKOLNÍ JÍDELNA – PROVOZNÍ ŘÁD

Provozní řád
Školní jídelny
1.Vstup do jídelny pouze pro strávníky, kteří mají zaplacený oběd
2.Výdejní doba obědů je 11.40 – 14.00 hod.
3. Žáci nevstupují do jídelny, dokud není v jídelně pedagogický dozor
4.Dozor v jídelně zajišťují pedagogičtí pracovníci
5.Každý strávník je povinen použít tác pro výdej jídla
6. Dozírající pracovníci vydávají pokyny k zajištění kázně žáků v jídelně i v chodbě před jídelnou, dbají na dodržování hygienických a kulturních stravovacích návyků, sledují strávníky při odevzdávání nádobí
7.Po odevzdání nádobí odcházejí strávníci středem jídelny
8. Dojde-li ke znečištění podlahy, např. vylitá polévka, pracovník vykonávající pedagogický dozor učiní nutná opatření, aby nedošlo k uklouznutí
9. Strávníkům je vydáván kompletní oběd včetně masa a příloh
10. Žáci nesmí být nuceni ke konzumaci jídla a k dojídání
11. Vydané jídlo, včetně ovoce a moučníků, je určeno ke konzumaci v jídelně, není dovoleno je odnášet z jídelny
12. Není také dovoleno odnášet nádobí a příbory
13. Nápoje v jídelně jsou určeny pouze k jídlu