Enter your keyword

Školní jídelna – informace

Školní jídelna – informace

Odhlašujte si včas obědy do konce června, poslední odhláška středa 26.6.2024
28.6.2023 v den vysvědčení se bude vařit pouze pro děti v družině, 5. – 9. třídy budou mít obědy odhlášené.

Kdo platí trvalým příkazem – přeplatky za obědy budou vráceny na účet na konci června. Ostatní drobné přeplatky se převádějí na září 2024. Chcete-li dítěti nechat peníze na účtu ŠJ do září, prosím zavolejte nebo napište vedoucí školní jídelny:
Jaroslava Halmanová, halmanova@zsjeseniova.cz, 222 103 420.

Od září 2024 dochází ke zvýšení obědů : 1.st. 34,- Kč, 2.st. 36,- Kč, 9.tř. 38,-
Třídy, které přecházejí do 5. tříd a stravné platí trvalým příkazem:   prosím rodiče, aby si zvýšili platbu  na 750,- Kč
8. třídy, které přecházejí do 9. tříd a stravné platí trvalým příkazem:  zvýšit platbu na 800 ,- Kč

Pokud dítě dosáhne ve školním roce 1.9.2024 – 31.8.2025 11 let nebo 15 let, bude mít od 1.9.2024 nárok na odběr jídla odpovídající určité věkové skupině a bude samozřejmě hradit odpovídající částku.


Žáci 9. ročníků 2023/2024 vrací čipy v pondělí 24. 6. 2024. Za nepoškozený čip děti obdrží 120,- Kč.