Enter your keyword

Školní jídelna – informace k závěru školního roku 2022/2023

Školní jídelna – informace k závěru školního roku 2022/2023

Informace školní jídelny k závěru školního roku 2022/2023

Dne 30. 6. bude oběd jen pro děti, které půjdou ve čtvrtek do školní družiny.
Ostatní strávníky žádáme o odhlášení oběda.
30. 6. bude výdej obědů od 11:00 do 12:30

Poslední den, kdy je možné provést odhlášky, je úterý 28. 6. 2022
Od středy se obědy již neodhlašují, ale oběd lze vyzvednout do přinesených nádob.

Pokud někdo přechází na jinou školu, prosím nahlásit v kanceláři školní jídelny.
Za nepoškozený čip vrátíme 120,- Kč.
Kdo platí trvalým příkazem, přeplatky za obědy budou na konci června vráceny na účet. Ostatní drobné přeplatky se převádějí na září.
Chcete-li dítěti nechat peníze na účtu ŠJ do září, prosím zavolat, napsat (222 103 420, halmanova@zsjeseniova.cz)

4. třídy, které přecházejí do 5. tříd a stravné platí trvalým příkazem:
prosím rodiče, aby si zvýšili platbu na 700,- Kč
8. třídy, které přecházejí do 9. tříd a stravné platí trvalým příkazem:
zvýšit platbu na 740 ,- Kč
Pokud dítě dosáhne ve školním roce 1.9.2022 – 31.8.2023
11 let nebo 15 let, bude mít od 1.9.2022 nárok na odběr jídla odpovídající
určité věkové skupině a bude samozřejmě hradit odpovídající částku.

Pro 9.třídy
Kdo platí trvalým příkazem, přeplatky budou vráceny na účet.
Prosím rodiče, aby si zrušili trvalý příkaz na stravné.
Kdo platí hotově, případné přeplatky vrátíme hotově v kanceláři ŠJ a za nepoškozený čip vrátíme 120,- Kč.

Jaroslava Halmanová, vedoucí školní jídelny