Enter your keyword

Školní jídelna – informace k začátku školního roku 2019/2020

Školní jídelna – informace k začátku školního roku 2019/2020

Přihlašování nových strávníků je možné v kanceláři školní jídelny (ŠJ) od 27. 8. až 30.8. 2019 od 9:00 do 12:00 a 2.9. 2019 od 7:45 do 16:45.

Informace pro rodiče o školním stravování

Cena/oběd Cena/měsíc
1. až 4. třída … 26, – Kč 572, – Kč
2. až 8. třída … 28,- Kč 616,- Kč
9. třída … 30,- Kč 660,- Kč

Pokud dítě dosáhne ve škol.roce 1.9.2019-31.8.2020 11 let nebo 15 let, bude mít od 1.9.2019 nárok na odběr jídla odpovídající určité věkové skupině a bude samozřejmě hradit odpovídající částku.
Stravné za obědy plaťte trvalým příkazem z bankovního účtu a to do 25. dne na měsíc následující. Platbu zadávejte od měsíce srpna do května. /červen, červenec lze vyrušit/.
Můžete i nadále platit hotově v kanceláři ŠJ, ale prosím vyjímečně.
Číslo účtu:  55 61 13/0300
Var.symbol: obdržíte u ved.škol.jídelny VE ŠKOLNÍM ROCE 2019/2020 SJEDNOCUJEME VARIABILNÍ SYMBOL ŽÁKA, KTERÝ BUDE STEJNÝ PRO JÍDELNU, DRUŽINU A ŠKOLU
Přeplatky vracíme 1x za rok na konci června na vámi uvedené účty, ostatní drobné přeplatky se převádějí do září.

Odhlašování obědů:

  • Čipem ve školní jídelně
  • Telefonicky 222 103 420
  • Osobně v kanceláři ŠJ
  • Emailem: halmanova@zsjeseniova.cz, jidelna@zsjeseniova.cz
  • Přes internet na stránkách www.strava.cz nebo portal.dmsoftware.cz /podrobnosti v kanceláři ŠJ/

Čipy – obědy jsou odebírány a objednávány pomocí čipu

  • Cena za čip = 120,- Kč
  • Zapomenutí čipu – nahlásit v kanceláři ŠJ
  • Ztráta nebo poničení čipu – zakoupit čip nový

Strávník má nárok na dotovaný oběd /26,-, 28,-, 30,-Kč/ v době, kdy je přítomen ve škole a pouze první den nemoci, kdy tento den je považován ještě za pobyt ve škole. Tento oběd si lze vyzvednout do čistých přinesených nádob od 11.30 do 12.00 hodin. Další dny je nutné si odhlásit, na dotovaný oběd již není nárok. Neodhlášené obědy propadají.
Vzhledem k provozním podmínkám ŠJ se odhlášky obědů berou naposledy  3 dny před zahájením vánočních nebo hlavních prázdnin. Všichni strávníci a rodiče mají možnost se seznámit s provozním řádem ve školní jídelně a na internetových stránkách školy.