Enter your keyword

OTEVŘENÁ ŘEDITELNA

Otevřená ředitelna

... je součástí života naší školy. Pokud má ředitelka otevřené dveře od kanceláře, může kdokoliv z žáků a zaměstnanců vstoupit a přerušit její činnost.
Rodičů či externích spolupracovníků se tato nabídka netýká, ti si zpravidla pro setkání domluví konkrétní termín a z bezpečnostních důvodů také nemohou nahodile vstupovat do budovy školy.