Enter your keyword

SJEDNOCENÍ VARIABILNÍCH SYMBOLŮ ŽÁKŮ (ŠKOLA/JÍDELNA/DRUŽINA…)

SJEDNOCENÍ VARIABILNÍCH SYMBOLŮ ŽÁKŮ (ŠKOLA/JÍDELNA/DRUŽINA…)

Vážení rodiče,
pro úhradu školní družiny, jídelny, lyžařských výcviků, škol v přírodě… používejte jednoznačný identifikátor vašeho dítěte = variabilní symbol
Variabilní symbol je vždy platný:
od 1. třídy do 5. třídy
(po zařazení dítěte do 1. třídy obdržíte variabilní symbol, který bude platný až do 5. třídy)
od 6. třídy do 9. třídy
(v 6. třídách jsou zakládány nové třídní výkazy, s tím souvisí přečíslování a přidělení variabilních symbolů, které platí až do 9. ročníku)

JAK ZJISTÍM VARIABILNÍ SYMBOL SVÉHO DÍTĚTE?
Variabilní symbol bude mít žák zapsaný v žákovské knížce/ žákovském záznamníku.
Variabilní symbol obdržíte např. u vedoucí školní jídelny Jaroslavy Halmanové, u třídního učitele
Žáci, kteří mají předmět informační a komunikační technologie, se hlásí do školní sítě pod číslem = variabilní symbol, tj. číslo mají zpravidla zapsáno v sešitu na ICT.
U žáků prvních a  šestých ročníků budou variabilní symboly přiděleny v týdnu od 9. 9. 2019.

tvorba_variab_symbolu

PŘÍKLADY – ŽÁK S VARIABILNÍM SYMBOLEM
171131 – žák nastoupil v roce 2017 do první A třídy, tj. v letošním roce je ve třídě 3. A a jeho číslo v třídním výkazu je 31
166215 – žák nastoupil v roce 2016 do šesté B třídy, tj. v letošním školním roce je v 9. B a jeho číslo v třídním výkazu je 15