Enter your keyword

Šablony II OP PPR pro ZŠ Jeseniova – CZ.07.4.68/0.0/0.0/19_071/0001870

 

logolink-OP-PPR (1)

Finanční podpora je poskytována Operačním programem Praha – Pól růstu ČR.
Finanční prostředky na projekty OP PPR jsou poskytovány z Evropského sociálního fondu (ESF) a z prostředků rozpočtu Hlavního města Prahy.

Projekt je zaměřen na rozvoj inkluzivního prostředí ve škole a přispívá začleňování žáků s odlišným mateřským jazykem (OMJ).