Enter your keyword

Úkoly školy pro rok 2023/2024

Pro školní rok 2023/2024 má škola několik úkolů – cílů, které byly stanoveny po konzultaci se zřizovatelem MČ Praha 3. Zadání, prezence výstupů jednotlivých cílů odpovídá formě PROJEKTU.

Cíl 1: Tvorba a formulace hodnot a principů školy v průběhu školního roku 2023/2024. Vyhodnocení procesu supervize  „Rosteme společně“.

Cíl 2: Pilotáž vzdělávacího programu pro pedagogické pracovníky v oblasti mediace a vrstevnické mediace.

Cíl 3: Aktualizace smlouvy s partnerkou školou – Park Lane

Cíl 4: Prezentace dobré praxe v oblasti Skills Builder – podpora rozvoje měkkých dovedností. Informace o Kiva programu, kterém je ZŠ Jeseniova v roce 2023/2024 kontrolní školou.

Cíl 5: Triády – prezentace dobré praxe

Cíl 6: Adaptační plán pro začínající učitele – prezentace plánu a jeho vyhodnocení.