Enter your keyword

PROJEKTY – RECYKLOVANÁ POHÁDKA

dráčeknoviny

Recyklovaná pohádka byla realizována ve školním roce 2006/2007 jako součást projektu JPD3 – Environmentální výchova.

Výstupy z projektu a průběh jeho realizace byly prezentovány v rámci projektu Média tvořivě. Recyklovaná pohádka byla realizována jako mezipředmětový a meziročníkový projekt s cílem poukázat na možnosti jednotlivce v procesu recyklace.

Recyklace je technologicky velmi náročnou záležitostí a není v silách jednotlivce navrátit materiál v upravené podobě zpět do oběhu spotřeby.Běžný člověk spíše zkoumá daný předmět, zda by se nedal využít k dalšímu učelu (kelímek na tužky, krabička na šroubky, miska pod květináč…). To vše činí na základě kvality materiálu, tvaru předmětu a hledá nové upotřebení věci.

KARKULKA SLON

Ukázka figurek vytvořených z odpadových materiálů.

Mezipředmětové vztahy:

  • výtvarná výchova
  • výpočetní technika
  • český jazyk
  • občanská výchova
  • environmetální výchova
  • mediální a multimediální výchova

Výtvarná výchova – žáci 9. ročníku vytvořili z odpadového materiálu (kelímků, plastových lahví, novin…) konstrukci pohádkové bytosti. Tvar domodelovali pomocí novin a tapetovacího lepidla.

Český jazyk – žáci I. stupně si prohlédli vystavené pohádkové bytosti a jejich úkolem bylo vymyslet a napsat svůj pohádkový příběh, ve kterém si zahrají alespoň čtyři vystavené bytosti.

KNIHA POHÁDEK DRÁČKA RECYKLÁČKA

Občanská výchova – žáci 9. ročníku si vybrali příběh malého spisovatele a připravili si smlouvu na poskytnutí autorských práv na literární námět.

Informační a komunikační technologie – žáci 9. ročníku vytvořili počítačové zpracování pohádky v PowerPointu.