Enter your keyword

PROJEKTY – BEZPEČNÉ CESTY DO ŠKOLY

BEZPEČDOŠKOL

Projekt byl realizován v roce 2009 až 2011.

Koordinátorka projektu: Ivona Komárková.

Projekt je realizován ve spolupráci s o.s. Oživení a Pražské matky a podpořen grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci Finančního mechanismu EHP a Norského finančního mechanismu prostřednictvím Nadace rozvoje občanské společnosti a hlavním městem Prahou.

Základní cíle programu Bezpečné cesty do školy:

  • zvýšení dopravní bezpečnosti v okolí škol,
  • zapojení škol a žáků do hledání nebezpečných lokalit v jejich okolí,
  • zvýšení povědomí žáků a rodičů o pravidlech dopravního chování,
  • podpora udržitelné dopravy (chůze a jízdy na kole) a zdravého životního stylu,
  • zvýšení zájmu žáků i rodičů o dění v okolí škol,
  • snížení provozu v okolí škol. a tím i zlepšení životního prostředí v okolí škol.

chuzepěší