Enter your keyword

PROJEKT – SKILLS BUILDER – Rozvoj měkkých dovedností

 

mekkedovednostiloga

Naše škola se do projektu zapojila v únoru roku 2020.
Předpokládaný konec projektu je 31. 12. 2022
Garantem projektu je Schola Empirica (http://www.scholaempirica.org/), která se více než 10 let věnuje přenosu dlouhodobě vědecky ověřených a účinných postupů v oblasti vzdělávání do ČR.
Projekt je financován z fondů EU v rámci OP VVV.

Co jsou měkké dovednosti?

Měkké dovednosti jsou obtížně měřitelné (na rozdíl od tzv. tvrdých dovedností). Jedná se o dovednosti spojené se sociální a emoční inteligencí:
– schopnost naslouchat
– prezentační dovednosti
– schopnost řešit problémy
– kreativní myšlení
– pozitivní nastavení
– cílevědomost
– vůdčí schopnosti
– týmová práce

Jaká je intenzita školy v zapojení do projektu?

Do projektu se zapojilo deset pedagogů naší školy, kteří jsou v současné době proškolováni v metodice a ověřují své nově získané znalosti a dovednosti v praxi.
Jan Dvořák, dvorak@zsjeseniova.cz
Mgr. Radek Reichert, reichert@zsjeseniova.cz
Mgr. Václav Mikuta, mikuta@zsjeseniova.cz
Mgr. et Mgr. Pavlova Erika, pavlova@zsjeseniova.cz
Ing., Bc. Alice Brettová, brettova@zsjeseniova.cz
Mgr. Jana Ulmanová, ulmanova@zsjeseniova.cz
Mgr. Dalecká Karla, dalecka@zsjeseniova.cz>
Mgr. Komorousová Marie, komorousova@zsjeseniova.cz
Ing. Hedvika Nováková, novakovah@zsjeseniova.cz
Mgr. Kamila Půlpytlová, pulpytlova@zsjeseniova.cz
Uvedení učitelé vstoupili do projektu z vlastní iniciativy, potřeby, pocitu, že cítí a vnímají důležitost rozvoje a podpory měkkých dovedností ve vzdělávání žáků.