Enter your keyword

Pravidelné testování žáků/ Nahlášená pozitivita dítěte/ Karanténa

Pravidelné testování žáků/ Nahlášená pozitivita dítěte/ Karanténa

Vážení rodiče,
MČ Praha 3 pro Vás připravila ve spolupráci s řediteli základních škol přehledná informační schémata, která se týkají v současnosti ustálených modelových situací a postupů při pravidelném testování žáků v pondělí, při nahlášené pozitivitě žáka a karanténě.
[publikováno 30. 11. 2021]

pondeltestmcp3
rodicnahlasilskolepozitivitumcp3

 

karantenamcp3