Enter your keyword

Poznejte své sousedy – 21. 6. od 16:30 akce pro rodiče a žáky

Poznejte své sousedy – 21. 6. od 16:30 akce pro rodiče a žáky

 

plakat_poznejte_sve_sousedy_mensi

Vážení rodiče, milí žáci,
dne 21. 6. od 16:30 pořádáme setkání s rodiči žáků – cizinců, které jsme přijali ke vzdělávání.
Cíl setkání:
– představení ZŠ Jeseniova jako české státní školy (vzdělávací jazyk/ práva a povinnosti žáků a rodičů/hlavní úkol školy – vzdělávání a výchova)
– zkušenosti, možnosti a očekávání ZŠ Jeseniova ve vzdělávání žáků – cizinců (dvojjazyčné asistentky/ doučování/ kurzy českého jazyka/ adaptační kurzy)
vytvoření prostoru pro sdílení zkušeností, komunikaci (představení rodičů, žáků a zaměstnanců školy, kteří jsou v České republice již delší dobu)
příležitost pro navázání přátelských vztahů rodin


Program akce:
– 16:30 sraz před budovou školy
– Rozdělení dětí a rodičů na dvě skupiny (I. a II. stupeň)
– Přesun do učeben v přízemí budovy (4. B – I. stupeň/ učebna č. 24 – II. stupeň)
– Uvítání rodičů, dětí a hostů (přizváni k akci byli zástupci zřizovatele MČ Praha 3, členové Hlavní rady SRPŠ, členové Školské rady)
– Krátký kulturní program
– Uvítání rodičů a dětí, které jsou již v České republice delší dobu
– Program “Poznejte své sousedy”
– Prostor pro dotazy a vzájemnou komunikaci mezi rodiči a dětmi (neformální část setkání)
– Předání rozhodnutí o přijetí vedením školy a informací k prázdninovým kurzům
– 17:30 Ukončení akce
Pro menší děti bude v době setkání připraven program pod vedením vychovatelek školní družiny.Nárůst žáků-cizinců v českých školách je mediálně známá skutečnost. 
ZŠ Jeseniova se integrací dětí s odlišným mateřským jazykem (OMJ) dlouhodobě zabývá. Již od roku 2015 škola ve spolupráci se zřizovatelem MČ Praha 3 poskytovala žákům-cizincům bezplatné kroužky českého jazyka. V roce 2019 škola zareagovala na stále se zvyšující počet dětí OMJ a v rámci projektu Operačního programu Praha pól-růstu získala finanční prostředky na proškolení sboru, doučování a tři dvojjazyčné asistentky. Důležitým partnerem v řešení problematiky vzdělávání a integraci cizinců je již třetím rokem společnost Meta o.p.s. Od září 2021 škola pokračuje v nastaveném směru v oblasti vzdělávání a integrace cizinců díky realizaci projektu Operačního programu Praha-pól růstu, konkrétně Výzvy 54.