Enter your keyword

Postup školy od 14. 2. 2022

Postup školy od 14. 2. 2022

Vážení rodiče,
v nadcházejícím týdnu od 14. 2. platí stávající opatření. Zjednodušeně řečeno „před karanténou chrání děti nošení ochrany úst a nosu po celý den“. Své rozhodnutí – nošení/nenošení roušky – pro týden od 14. 2. do 18. 2. 2022 sdělte své třídní učitelce/třídnímu učiteli.


Od 19. 2. rodič nemá povinnost oznamovat škole pozitivní PCR-test dítěte. Škola nemá povinnost hlásit pozitivitu žáka na KHS.
V týdnu od 21. 2. 2022 již škola nebude provádět antigenní ani PCR-testování. Nošení ochrany úst a nosu je povinné ve společných prostorách (vestibul, chodby, šatny, toalety, …), a to do ukončení opatření.
V týdnu od 21. 2. již bude v běžném provozu školní družina, tj. nebudou zachovány homogenní skupiny.


V týdnu od 28. 2. se do běžného provozu vrátí stravování, tj. žáci již nebudou chodit na oběd podle časového plánu v době výuky, ale po skončení výuky/ dopoledního bloku vyučování. Běžný režim stravování = zcela nehomogenní skupina (fronta na oběd, rozmístění strávníků v jídelně a pod.).


V týdnu od 7. 3. do 13. 3. mají děti jarní prázdniny.


Od 17. 3. 2022 bude škola uvedena do běžného provozu, tj. včetně střídání v odborných učebnách.