Enter your keyword

Poslední týden školního roku 2023/2024

Poslední týden školního roku 2023/2024

Vážení rodiče, milí žáci,

v týdnu od 24. 6. 2024 bude upraven režim školy.
24. 6. 2024 je upravena organizace výuky – 1. stupeň do 11:40 a 2. stupeň do 12:35.
Program ve dnech 25. 6., 26. 6. a 27. 6. organizují třídní učitelé ve spolupráci s dalším pedagogickým pracovníkem (učitelem/učitelkou, asistentem pedagoga/asistentkou pedagoga, vychovatelem/vychovatelkou). Třídy mohou využít dny 25. 6., 26. 6. a 27. 6. 2024 na výlety, exkurze, vycházky …O jednotlivých akcích Vás informují (prostřednictvím IS školy nebo na e-mail) třídní učitelé.
Poslední dny školy bude probíhat úklid prostor (odstranění výzdoby – nástěnky, závěsné systémy), stěhování lavic (především na 1. stupni dle věku žáků), příprava učeben (pro 1. a 6. třídy 2024/2025) na malování. Prvnímu stupni v tomto ohledu pomáhají pedagogové a žáci z druhého stupně.

27. 6. 2024 si žáci odnesou veškeré věci ze školních šaten.

28. 6. 2024 žáci obdrží vysvědčení.
Poslední den školy se žáci nepřezouvají, do šaten vůbec nevstupují.
Od 8:55 do 9:25 žáci 9. ročníků projdou naposledy budovou školy a rozloučí se s mladšími spolužáky a zaměstnanci školy.
Od 9:35  budou opouštět školu žáci 1. stupně přes hřiště – branka směr ulice Jana Želivského.
Od 9:40 budou žáci 6. až 8. ročníků odcházet z budovy školy hlavním vchodem.