Enter your keyword

Poslední školní týden v roce 2022

Poslední školní týden v roce 2022

Vážení rodiče, milí žáci,

v pondělí 19. 12. 2022 probíhá výuka dle rozvrhu. Na úterý 20. 12. a středu 21. 12. byly naplánovány vycházkové dny s tím, že výuka končí dopoledním blokem (tj. bez odpolední výuky) v 11:40, 12:35 nebo 13:30 (dle rozvrhu konkrétní třídy/ třídní učitelé zapsali do ŽK nebo ŽZ). Ve dnech 20.12. a 21.12. pracují pedagogičtí pracovníci v tandemu. Činnost třídy řídí třídní učitel.

Dne 22. 12. 2022 je výuka od 3. do 9. ročníku ukončena v 11:40 (třídní učitelé zapíší do ŽK nebo ŽZ). Výuka, vzdělávací akce bude přerušena pauzou na oběd (10:30 až 10:50 9.A, 9. B, 9. C, 7. A, 7. B, 7. C/ 10:20 až 11:10 6. A, 6. B, 6. C, 8. A, 8. B, 8. C/ 11:20 až 11:40 3. A, 3.C, 4.A, 4. B, 4.C, 5.A, 5. B). Do jídelny odcházejí jen žáci přihlášení na oběd a třídní učitel, dozor nad ostatními žáky mají netřídní učitelé, asistenti pedagoga (viz rozpis prací zaměstnanců ve sborovně).
První a druhé třídy půjdou na oběd po 11:40.
Školní družina je 22. 12. 2022 v běžném provozu.