Enter your keyword

Poslední den ve škole – organizace

Poslední den ve škole – organizace

Poslední den ve škole – organizace

Dne 30. 6. žáci vchází do budovy bez přezutí. (Šatny mají být vyklizeny do 29. 6. )
Od 8:00 do 8:45 probíhá ve všech třídách závěrečné hodnocení školního roku 2021/2022 a rozdání vysvědčení.
V 8:55 začíná slavností rozloučení deváťáků s mladšími žáky školy.

9. ročník opouští budovu školy bočním východem ŠD v 9:20.
1. až 5. ročník odchází z budovy v 9:30 bočním východem ŠD.
6. až 8. ročník odchází z budovy v 9:40.

30. 6.  je od 11:00 do 12:30 výdej oběda jen pro děti, které jdou do školní družiny.  Ostatní strávníky žádáme o odhlášení stravy.