Enter your keyword

PCR-testování žáků 1. 11. 2021 – prosba o spolupráci (odesláno na e-mail rodičů)

PCR-testování žáků 1. 11. 2021 – prosba o spolupráci (odesláno na e-mail rodičů)

VÝSLEDKY DOTAZNÍKOVÉHO ŠETŘENÍ – PCR-TESTOVÁNÍ ŽÁKŮ 1. 11. 2021
(aktualizováno 27. 10. 2021 v 17:50 hodin)

Dotazník byl ukončen 27. 10. v 17:00 hodin. Nyní provádíme vyhodnocení. Vaše individuální připomínky, náměty, požadavky budou zohledněny při nastavování organizace 1. 11. 2021.
Děkujeme za spolupráci – pracovníci ZŠ Jeseniova

setreni_1_11_27_10_2021


Vážení rodiče,
na stránkách školy můžete sledovat aktuální stav ve škole v souvislosti s COVID-19.
https://zsjeseniova.cz/mimoradna-opatreni-doporuceni-a-narizeni-pro-skolni-rok-20212022/
Zde jsou rovněž uveřejněna veškerá doporučení, nařízení související s provozem školy. Dne 20. 10. 2021 obdržela škola od zřizovatele MČ Praha 3 zprávu – doporučení Hygieny hl. m. Prahy adresované Magistrátu hl.m. Prahy https://jeseninka.sharepoint.com/:b:/s/www/Ec1idqKc6RpBn8ztL5p1RS0BnN4HiEorzjfaxwIYH_cpcw?e=empCMf
Vzhledem k blížícím se podzimním prázdninám a ke skutečnosti, že do dnešního dne 25. října 2021 škola neobdržela od Ministerstva školství ani Ministerstva zdravotnictví žádné pokyny k testování dětí 1. 11. 2021, rozhodli jsme se vás oslovit s následujícím návrhem.
– 1. 11. 2021 škola zajistí ve spolupráci s FYZIOKlinikou otestování všech žáků, kteří nespadají do ochranné lhůty (180 dni po COVIDu) a nejsou očkováni, na pojišťovnu PCR-testem
– Přímo ve škole bude zřízeno oficiální testovací centrum. Testování provedou proškolení zdravotníci. Žáci se budou dostavovat do školy na otestování podle stanoveného časového harmonogramu v rozmezí 7:30 až 12:00. Výsledky testů budou známy v den testování .
Výuka 6. až 9. tříd bude probíhat on-line. Žák bude omluven z on-line výuky na dobu nezbytně nutnou pro absolvování PCR- testu ve škole. Testování se neúčastní žáci očkovaní, v ochranné lhůtě (180 dni po COVIDU) a žáci v karanténě.
U 1. až 5. tříd bychom výuku 1. 11. řešili zadáním samostatné práce, která bude dětem zadána ještě před odchodem na podzimní prázdniny. Děti by se 1. 11. dostavily s rodiči do školy podle časového plánu jen na PCR-test. Škola si je vědoma, že u některých rodičů by mohl vzniknout problém se zajištěním hlídání, v takovém případě prosím kontaktujte Ph.Dr. Gabrielu Babušovou, PhD. (222 103 413; babusova@zsjeseniova.cz)
Proč PCR-test na pojišťovnu?
Škola má dostatek antigenních testů, ale PCR-test považuje za spolehlivější.
1. 11. je první den v měsíci, tj. žáci nebudou mít vyčerpaný limit dvou PCR-testů za měsíc.
Škola nemá finanční zdroje, které by PCR-testování uhradily.
Proč návrh zahrnuje 1. 11. on-line výuku a samostatnou práci?
Současný postup Hygieny hl. m. Praha při trasování je 5 dní nazpět v případě, že má žák příznaky, a 2 dny nazpět v případě, že žák nemá příznaky.
Pokud bychom 1. 11. 2021 realizovali prezenční výuku, žáci by se pomíchali. Jeden pozitivní žák ve třídě pak obratem pošle do karantény všechny ostatní (u mladších dětí včetně rodičů na OČR). Věříme, že je lepší zajistit pro dítě jeden den hlídání, než následně celé období karantény.
Uvedený návrh nám umožní v případě pozitivity poslat do karantény jednotlivce, nikoliv celé třídní kolektivy. Dětem a zaměstnancům školy umožní od 2. 11. realizovat výuku s převahou prezenční formy. Většímu množství rodičům, obzvláště dětí do 10ti let, umožní chodit do práce.

Škola nemá ve výše uvedeném návrhu oporu v legislativě.
Jedinou oporou jste Vy, a proto Vás žádáme o spolupráci a vyplnění dotazníku do středy 27. 10. 2021 do 17:00 hodin.

(odkaz na dotazník byl rozeslán rodičům na e-mail)

Děkujme za spolupráci – zaměstnanci ZŠ JESENIOVA