Enter your keyword

PARK U ZŠ JESENIOVA Představení prvních návrhů 21.11.2019

PARK U ZŠ JESENIOVA Představení prvních návrhů 21.11.2019

logolink-OP-PPR

Vážení rodiče, milí žáci, přátelé školy a sousedé,
ZŠ Jeseniova  Vás srdečně zve na společné setkání nad prezentací prvních návrhů úpravy parčíku.  Setkání se uskuteční ve čtvrtek,  21. listopadu 2019 v 17:30 ve školní jídelně (vchod školní družiny).

Park u ZŠ Jeseniova má za cíl sloužit všem – dětem, rodičům, seniorům, maminkám na mateřské, … Park u ZŠ Jeseniova je koncipován jako bezpečný prostor pro děti, sport, relaxaci a místo mezigeneračního setkávání.

Projekt představí architekti z ateliéru Land05.
Přítomni budou i odpovědní zástupci magistrátu a radnice Prahy 3.
Investorem a zadavatelem projektové dokumentace a realizace je Odbor ochrany prostředí MHMP.
Všechny podněty z červnového dotazníku a společného setkání byly vyhodnocené a zpracované do souhrnné zprávy, která byla podkladem k práci architektů na návrhu.
Kompletní zprávu z participace si můžete přečíst tady.
Zapojte se do nové podoby parčíku se svými připomínkami, protože nyní je na to ideální čas!

Těšíme se na setkání nad návrhem. Pozvěte určitě i Vaše známé a další sousedy.
Za Prahu 3 Vás srdečně zve
Matěj Michalk Žaloudek
MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3

Předseda výboru pro územní rozvoj

Za Základní školu Praha 3, Jeseniova 2400/96 se na Vaši účast těší
Vendula Jurášková
ředitelka školy