Enter your keyword

Park Lane a ZŠ Jeseniova

Základní škola, Praha 3, Jeseniova 96/2400 je partnerskou školou Park Lane, britské školy na území České republiky, od 1. 9. 2011.

Dle platné legislativy musí žáci plnící povinnou školní docházku v Park Lane být zároveň žáky kmenové školy zapsané v rejstříku škol MŠMT. Základní škola, Praha 3, Jeseniova 96/2400 má ve své kapacitě vyčleněno 250 míst pro žáky Park Lane. Přijímání nových žáků a ukončování studia na ZŠ Jeseniova je uskutečňováno ve vzájemné spolupráci obou subjektů.

Žáci Park Lane jsou dvakrát ročně přezkušováni učiteli Základní školy, Praha 3, Jeseniova 96/2400 v souladu s Vyhláškou č. 48/2005 Sb. 

Zákonní zástupci žáků Park Lane získávají díky velmi dobré spolupráci se Základní školou, Praha 3, Jeseniova 96/2400 řadu výhod:

  • nemusí podávat žádost o přezkoušení svého dítěte; vše je zajištěno smluvně ze strany Park Lane
  • nemusí zajišťovat úředně potvrzený překlad vysvědčení z Park Lane pro kmenovou školu; opět zajištěno ve vzájemné spolupráci škol a pedagogických pracovníků obou subjektů
  • forma i obsah zkoušení žáků je dvakrát ročně aktualizován ve vzájemné spolupráci obou subjektů, resp. pedagogů
  • rodiče žáků Park Lane ušetří čas – nemusí se dostavovat s dítětem do kmenové školy; naopak učitelé ZŠ Jeseniova navštíví děti přímo v budovách Park Lane
  • závěrečné hodnocení je vždy konzultováno mezi pedagogy Park Lane a ZŠ Jeseniova, tj. jeden nepovedený test ovlivní konečné hodnocení opravdu málo
  • vysvědčení od ZŠ Jeseniova obdrží žáci Park Lane nejpozději do konce školního roku; zákonní zástupci žáků Park Lane si vysvědčení nevyzvedávají na kmenové škole, nýbrž žáci ho obdrží na Park Lane

Výše uvedené činnosti, které jsou nadstandardní ze strany obou subjektů, jsou účtovány rodičům žáků Park Lane. Základní škola, Praha 3, Jeseniova 96/2400 následně, dle partnerské dohody, fakturuje služby Park Lane.