Enter your keyword

2020/2021 – PRVNÍ TÝDEN VE ŠKOLE

2020/2021 – PRVNÍ TÝDEN VE ŠKOLE

 PRVNÍ TÝDEN VE ŠKOLE 

Úterý 1. 9. 2020 

ranní družina není
7:30  – 7:55 vstup žáků do budovy (žáci se nepřezouvají)
– I. stupeň hlavní vchod
– II. stupeň boční vchod ŠD
7:55 (8:00) sraz všech prvňáčků před hlavním vchodem (podrobnější informace obdrží rodiče na e-mail od zástupkyně pro I. stupeň PhDr. Gabriely Babušové, Ph.D.)
seznam nových žáků je na vývěsce před školou, ve vrátnici a u bočního vchodu ŠD
výuka
– 1.třída výuka 8:00 – 8:45
– 2.třída až 9. třída 8:00 – 9:40
 výdej obědů
– 9:30 – 10:30 jen pro žáky, kteří se zúčastní odpolední družiny (pro ostatní žáky není stravování zajištěno)
17:00 třídní schůzka prvních ročníků  

Středa 2. 9. 2020 

výuka
8:00 – 9:40 1. třída – 5. třída
8:00 – 10:45 6. třída-9. třída
výdej obědů
10:00 – 12:00 výdej obědů jen pro žáky, kteří se účastní odpolední družiny

Čtvrtek 3. 9. 2020 

výuka
8:00 – 9:40 1. třída
2.třída – 9. třída podle platného rozvrhu (rozvrh je na portal.dmsoftware.cz)
výdej obědů
obědy – všichni strávníci dle rozpisu
 

Pátek 4. 9. 2020 

výuka
8:00 – 10:40 1. třída 
2. třída – 9. třída podle platného rozvrhu
výdej obědů
obědy – všichni strávníci dle rozpisu 

 


Přihlašování nových strávníků  je možné v kanceláři školní jídelny:

25. 8. až 31.8. 2020 od 8:00 do 12:00
1.9. 2019 od 7:45 do 16:45