Enter your keyword

Organizace vzdělávání v týdnu od 19. 10. do 23. 10. 2020

Organizace vzdělávání v týdnu od 19. 10. do 23. 10. 2020

Vážení rodiče, milí žáci,
v týdnu od 19. 10. do 23. 10. pokračujeme v nastavené organizaci vzdělávání od 14. 10. 2020.

Všichni žáci, kteří se stravují ve školní jídelně, mají nárok na oběd i v týdnu od 19. 10. do 23. 10. 2020. Organizačně je výdej obědů zajištěn následně:
– výdej bude probíhat od 13:00 do 14:30 hodin
– oběd bude vydáván v jednorázových plastových obalech (krabičkách).
– děti při výdeji nepotřebují čip
– žáci si přinesou s sebou tašku, ve které si oběd odnesou domů
– výdej obědů bude probíhat u zadního vchodu do školní kuchyně (bude vyznačeno)
– 17. 10. byl rozeslán na e-mail rodičů formulář PŘIHLÁŠENÍ/ODHLÁŠENÍ obědů. Formulář je možné vyplnit do 19. 10. do 6:00 hodin.

Ve středu 21. 10. se uskuteční pedagogické porady:
od 12:00 vychovatelky školní družina a asistentky
od 13:00 učitelky pro 1. stupeň
od 14:00 učitelé pro 2. stupeň

Základní informace k distančnímu vzdělávání
– žáci jsou vzděláváni distančně, účast na vzdělávání je pro žáky povinná, tj. na každé hodině bude zaznamenána docházka do třídní knihy. Případnou neúčast na on-line hodině musí omluvit zákonný zástupce žáka. 
on-line hodiny, tj. videohovor s pedagogem bude realizován přes Teams (office.com). Žáci mají při videohovoru zapnutou kameru, mikrofon zapínají jen v případě, že mají hovořit.
(stručný návod, jak se připojit na on-line hodinu)
– on-line hodiny jsou vyznačeny v informačním systému (IS) školy portal.dmsoftware.cz
(rozvrh na týden od 19. 10. do 23. 10 *.pdf)
– výuka Tv, Vv, Pč, Pp, Hv, Pt je v uvedeném týdnu zrušena
– k výuce Vo a Vz obdrží žáci informace prostřednictvím nástroje Úkol v IS

V případě nedostatečného technického vybavení žáka k výuce (počítač/ telefon/ tablet, kamera, mikrofon), kontaktují zákonní zástupci ředitelku školy (juraskova@zsjeseniova.cz).