Enter your keyword

Organizace vzdělávání od 11. 1. 2021 do 22. 1. 2021 (stejně jako do 10. 1. 2021)

Organizace vzdělávání od 11. 1. 2021 do 22. 1. 2021 (stejně jako do 10. 1. 2021)

Vážení rodiče, milí žáci,
od 11. 1. 2021 do 22. 1. 2021 bude probíhat výuka ve stejném režimu jako od 4. 1. 2021 do 10. 1. 2021, tj.
žáci 1. a 2. ročníků –  prezenční výuka
žáci 3. až 9. ročníků – on-line výuka podle nastavených pravidel/ výdej obědů pro žáky na distanční výuce od 13:00 do 14:30


Informace pro žáky 1. a 2. ročníků a jejich rodiče

– ranní družina NENÍ
– odpolední družina je do 17:00 hodin
– vstup do budovy od 7:30 hlavním vchodem (rodiče nemohou vstupovat do budovy)
– výuka 1. ročníků od 8:00 do 12:00 (včetně oběda), tj. první čas odchodu žáků ze školy ve 12:00 (hlavní vchod)
– výuka 2. ročníků od 8:00 do 12:30 (včetně oběda), tj. první čas odchodu žáků ze školy ve 12:30 (hlavní vchod)
– odchody žáků jsou vyznačeny v tabulce (čas a vstup do budovy – hlavní nebo boční ŠD)

Připomenutí pro rodiče žáků

– děti musí mít roušku (raději dvě)
– nezapomenout na přezůvky
– oblečení na tělocvik NENÍ POTŘEBA
– přihlásit přes portal.dmsoftware.cz (Ostatní moduly – Stravování – ….) obědy
– zkontrolovat pomůcky do školy 
– zapsat do notýsku odchody ze školní družiny (viz tabulka)

Třída Třídní učitelka Asistentka Vychovatelka školní družiny  Výuka (včetně oběda) Odchody ze školy/ŠD
1.A  Mgr. Jaroslava Válková Dana Plisková Kateřina Štěpánková
učebna  ŠD 2 
8:00-12:00
oběd:11:10-11:40 

hlavní vchod: 12:00
vchod ŠD: 13:30, 15:30 – 17:00 

1.B  Mgr. Martina Šoporová Kateřina Štěpánková Eva Mrázková
učebna. ŠD 1 

8:00-12:00
oběd:11:10- 11:40 

hlavní vchod: 12:00
vchod ŠD: 13:30, 15:30 – 17:00 

1.C  PaedDr. Dana Blažková Jana Laštovičková  Jana Laštovičková
učebna  1.C  

8:00-12:00
oběd: 11:10- 11:40 

hlavní vchod: 12:00, 15:30
vchod ŠD: 13:30, 15:35-17:00 

2.A  Bc. Vendula Vlachová Bc. Maryna Pidmalivská Miroslava Jozová
Bc. Maryna Pidmalivska
učebna č. 24   

8:00- 12:30
oběd: 11:45- 12:05 

hlavní vchod: 12:30, 15:30
vchod ŠD: 13:40, 15:35 – 17:00 

2.B  Mgr. Hana Caisová Iana Neplokh Ilona Kramlová
učebna 2.B 

8:00-12:30
oběd: 11:45- 12:05 

hlavní vchod: 12:30, 15:30
vchod ŠD: 13:40, 15:35– 17:00 

2.C  Mgr. Jana Halbichová Klára Lukešová Elen Šimáková
učebna 2.C  

8:00-12:30
oběd: 11:45- 12:05 

hlavní vchod: 12:30
vchod ŠD: 13:40, 15:30 -17:00 

Asistence on-line  a výpomoc tř.uč.   J. Neplokh 5.C, 3.B,   Ing., Bc. E. Jechová 5.B, 3.A,  Mgr. B. Rímská 5.C, 5.A, M. Pidmalivska 4.B

E. Mrázková 5.C, 3.A,B