Enter your keyword

Organizace výuky v týdnu od 16. do 20. prosince

Organizace výuky v týdnu od 16. do 20. prosince

I. stupeň
– celý týden probíhá výuka podle platného rozvrhu
– v pátek 20.12. mají třídy vánoční besídky (konec výuky podle rozvrhu)

II. stupeň
– pondělí až středa – výuka podle rozvrhu
– čtvrtek – vycházky, kulturní program  – konec akce mají děti zapsán v žákovském záznamníku
– pátek – vycházky, třídní besídky (konec výuky ve 12:35, upřesnění v žákovském záznamníku)