Enter your keyword

Organizace výuky v týdnu od 10. 5. 2021

Organizace výuky v týdnu od 10. 5. 2021

Informace pro rodiče a žáky, kteří se v týdnu od 10. 5. do 14. 5. účastní on-line výuky:

-rozvrh hodin pro příští týden najdou žáci na portal.dmsoftware.cz
-výdej obědů pro žáky na distanční výuce probíhá od 13:00 do 14:30 u zadního vstupu do školní jídelny (žáci si přihlašují/odhlašují stravu sami)


Informace pro rodiče a žáky, kteří mají v týdnu od 10. 5.  do 14. 5. prezenční výuku

2. A, 2. B, 2. C, 4. A, 4. B, 5. B, 8. A, 8. B, 8. C, 9. A, 9. B, 9. C
Ranní družina není v provozu
Organizace vstupu do školy – PONDĚLÍ
vchod školní družiny 

– žáci 2. A, 2. B, 2. C vstupují do budovy od 7:30 do 8:15
– žáci 8. A, 8. B vstupují do budovy od 8:15 do 8:45
vchod přes hřiště (branka z ulice Jana Želivského)
– žáci 4. A, 4. B, 5. B vstupují do budovy od 7:30 do 8:05
– žáci 8. C, 9. A, 9. B, 9. C vstupují do budovy od 8:05 do 8:45
Organizace vstupu do školy – OSTATNÍ DNY V TÝDNU
vchod školní družiny 
– žáci 2. A, 2. B, 2. C, 8. A, 8. B vstupují do budovy od 7:30 do 7:55 (žáci 8 A, 8. B budou 13. 5. při vstupu do budovy testováni)
vchod přes hřiště (branka z ulice Jana Želivského)
– žáci 4. A, 4. B, 5. B, 8. C, 9. A, 9. B,  9. C vstupují do budovy od 7:30 do 7:55 (žáci 8. C, 9. A, 9. B, 9. C budou 13.5. při vstupu do budovy testováni)
Do budovy mohou vstoupit žáci bez nutnosti testování:
– pokud odevzdají dozoru negativní výsledek RT-PCR nebo POC antigenního testu, který byl proveden na odběrovém místě a není starší 48 hodin
-pokud odevzdají dozoru potvrzení lékaře, lékařskou zprávu, že absolvovali izolaci a zároveň neuplynulo více než 90 dnů od prvního RT-PCR testu
Ostatní žáci mohou vstoupit do budovy po provedení kontrolního antigenního testu.
Každá osoba je povinna si při vstupu do budovy školy zakrýt dýchací cesty, a to takovým ochranným prostředkem, který je uveden v aktuálně platném mimořádném opatření Ministerstva zdravotnictví

Jak bude prováděno testování žáků

Od 3. května 2021 provádí testování žáků a zaměstnanců ZŠ Jeseniova zdravotníci.
Více informací najdete na stránkách školy.
Škola je vybavena i samotesty ze Správy státních hmotných rezerv. Tyto testy budou použity pro žáky, kteří nebudou mít souhlas s testováním zdravotníky, pro děti, které přijdou do školy mimo testovací dny (pondělí, čtvrtek).
Žáci I. stupně se testují jen v pondělí.
Žáci II. stupně se testují v pondělí a ve čtvrtek.

Jaký je postup v případě pozitivního výsledku
– škola bude telefonicky kontaktovat rodiče jen v případě pozitivního výsledku
– žák bude umístěn do karanténní místnosti a vyčká na příchod rodiče
– škola vytiskne potvrzení o pozitivním výsledku antigenního testu a rodič objedná dítě na PCR test
– rodič následně informuje školu o výsledku PCR testu/ – pokud bude žák přihlášen na testování zdravotníky, bude mu proveden odběr pro PCR test přímo ve škole

Jaký je postup v případě pozitivního výsledku
– škola bude telefonicky kontaktovat rodiče jen v případě pozitivního výsledku
– žák bude umístěn do karanténní místnosti a vyčká na příchod rodiče
– škola vytiskne potvrzení o pozitivním výsledku antigenního testu a rodič objedná dítě na PCR test
– rodič následně informuje školu o výsledku PCR testu/ – pokud bude žák přihlášen na testování zdravotníky, bude mu proveden odběr pro PCR test přímo ve škole

Stravování

Žáci na prezenční výuce půjdou na oběd během dopoledne. Výuka bude přerušena, celá třída se přemístí do jídelny. Žáci, kteří se nestravují, vyčkají až se spolužáci naobědvají a společně se pak vrátí do třídy. Všem strávníkům jsou automaticky obědy přihlášeny (jednotlivci prování odhlášky individuálně).

Ukončení výuky a odpolední družina

– 8. A, 8. B, 8. C, 9. A, 9. B, 9.C výuka ukončena podle rozvrhu na portal.dmsoftware.cz
– 5. B nemá odpolední družinu, výuka ukončena v 13:30
– odpolední provoz školní družiny pro 2. a 4. ročník je do 17:30/ třídy zůstávají ve svých kmenových učebnách
– 2. ročník
Konec výuky ve 13:00 (hlavní vchod)
Odchod z družiny 13:30 (boční vchod ŠD)
Odchod z družiny 15:30 (boční vchod ŠD)
– 4. ročník
Konec výuky ve 13:30 (hlavní vchod)
Odchod z družiny 14:00 (boční vchod ŠD)
Odchod z družiny 15:45 (boční vchod ŠD)

Informace pro rodiče, kteří jsou:

zdravotničtí pracovníci poskytovatelů zdravotních služeb,
pedagogickými pracovníky, kteří zajišťují prezenční vzdělávání v mateřské škole, základní škole, školní družině, školním klubu, v oborech vzdělání Praktická škola jednoletá nebo Praktická škola dvouletá
pedagogickými pracovníky školských zařízení pro výkon ústavní nebo ochranné výchovy,
zaměstnanci bezpečnostních sborů,
příslušníci ozbrojených sil,
zaměstnanci orgánů ochrany veřejného zdraví,
zaměstnanci uvedení v § 115 odst. 1 a další zaměstnanci v sociálních službách podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů,
zaměstnanci Úřadu práce České republiky,
zaměstnanci České správy sociálního zabezpečení a okresních správ sociálního zabezpečení,
zaměstnanci Finanční správy České republiky

a potřebují zajistit péči o dítě (žáka I.stupně) v době on-line výuky – kontaktujte PhDr. Gabrielu Babušovou, Ph.D., zástupkyni ředitelky školy pro I. stupeň (babusova@zsjeseniova.cz, 222 103 413).