Enter your keyword

Organizace výuky ve školním roce 2021/2022 s ohledem na COVID 19

Organizace výuky ve školním roce 2021/2022 s ohledem na COVID 19

Vážení rodiče, milí žáci,
při přípravě na školní rok 2021/2022 jsme vyšli ze zkušeností z předešlého školního roku v souvislosti s nařízeními, doporučeními ohledně nemoci COVID 19.
Zaměřili jsme se především na vytvoření časového prostoru pro upevnění a procvičení kompetencí ve stěžejních předmětech. Za účelem zintenzivnění výuky mají některé ročníky nastaveny v rozvrhu dělené hodiny českého jazyka a matematiky. (Dělená hodina = třída je rozdělena na poloviny – do výuky jsou zapojeni dva vyučující).
Dělené hodiny:
1. ročník – 2 hodiny Čj a 1 hodina M
2. ročník – 2 hodiny Čj a 1 hodina M
4. ročník – 1 hodiny Čj a 1 hodina M
5. ročník – 1 hodina Čj a 1 hodina M
6. ročník – 1 hodina Čj a 1 hodina M
9. ročník – 1 hodina Čj a 1 hodina M

V rámci mantinelů nastavených novým financováním škol, prostorovými a personálními možnostmi školy jsme se snažili vytvořit homogenní skupiny, tj. minimalizovat míchání tříd při výuce anglického jazyka, informačních a komunikačních technologií, výuce předmětu práce s laboratorní technikou. V uvedených předmětech jsme opět ve většině ročníků nastavili dělené hodiny.

Individualizace výuky je ve školním roce 2021/2022 podpořena:
– prací asistentek pedagoga, školních asistentek, dvojjazyčných školních asistentek
– hodinami pedagogické intervence
– opatřením MŠMT – „Národní plán doučování“ (více informací na stránkách MŠMT a na https://doucovani.edu.cz/)