Enter your keyword

ORGANIZACE V TÝDNU OD 7. 12 DO 11. 12. 2020

ORGANIZACE V TÝDNU OD 7. 12 DO 11. 12. 2020

Organizace v týdnu od 7. 12. do 11. 12. 2020 je nastavena identicky jako minulý týden. Jediná změna probíhá u tříd na II. stupni v režimu „ROTAČNÍ VÝUKY“.

STRAVOVÁNÍ v týdnu od 7. 12 do 11. 12. 2020

1. až 5. třídaprezenční výuky – obědy jsou automaticky přihlášeny všem strávníkům/ případné odhlášky provádějte přes portal.dmsoftware.cz nebo na e-mailu: halmanova@zsjeseniova.cz
6.A, 6.B, 7.A, 7.B, 7.C a 9. ročníkprezenční výuka – obědy si žáci přihlašují samostatně
6.C, 8.A, 8.B, 8.Cdistanční výuka – žáci mají nárok na dotovaný oběd – obědy si žáci přihlašují samostatně

Organizace stravování:
žáci na prezenční výuce půjdou na oběd v průběhu výuky podle předem stanoveného rozpisů časů
žáci na distanční výuce si mohou oběd vyzvednout od 14:00 do 14:30 u zadního vstupu do školní kuchyně


ORGANIZACE VZDĚLÁVÁNÍ v týdnu od 6. 12. do 11. 12. 2020

Vstup do budovy
– budova školy je otevřena ráno od 7:30 do 8:00 hodin
– h
lavní vchod pro žáky 1. až 3. ročníků
– zadní vchod přes hřiště pro žáky 4. a 5. ročníků (od 7:55 je možný vstup do budovy jen hlavním vchodem)
– boční vchod školní družiny pro žáky II. stupně (od 7:55 je možný vstup do budovy jen hlavním vchodem)
– všichni žáci a zaměstnanci školy mají při vstupu a pohybu v budově (včetně učeben) nasazeny roušky
– žáci I. stupně odchází ze šaten schodištěm kolem tělocvičny, žáci II. stupně odchází schodištěm kolem jídelny
– třídy I. stupně jsou umístěny v přízemí, I. patře a II. patře budovy
– třídy II. stupně jsou umístěny ve III. a IV. patře budovy
– rozvrh hodin na týden od 7. 12. do 11. 12.  je nahrán v informačním systému školy – portal.dmsoftware.cz  

Odchod z budovy
– žáci II. stupně opouští budovu hlavním vchodem
– žáci I. stupně odcházejí hlavním vchodem nebo bočním (pokud navštěvují školní družinu)


ŠKOLNÍ DRUŽINA

– ranní družina je zrušena
– odpolední družina je v provozu do 17:30 hodin
– odchody dětí ze školy hlavním vchodem (děti, které nejsou do školní družiny)
12:00 – třídy, které mají ten den 4 vyučovací hodiny
12:55 – třídy, které mají ten den 5 vyučovacích hodin
13:30 – třídy, které mají ten den 6 vyučovacích hodin
– odchody z odpolední družiny bočním vchodem ŠD
13:15 – 1. A, 1.B, 1.C
13:30 – 2.A, 2.B, 2.C
13:45 – 3.A, 3.B
14:00 – 4. A, 4. B
15:30 – 1. A, 1. B, 1.C
15:45 – 2. A, 2. B, 2.C
– odchody z odpolední družiny hlavním vchodem
15:30 – 3. A, 3. B
15:45 – 4. A, 4. B
od 15:50 odchod dětí ze ŠD pouze bočním vchodem


DOPORUČENÍ PRO PREZENČNÍ VÝUKU

– nezapomenout  čipy na oběd
– připravit si přezůvky
– nenosit tělocvik
– pomůcky (sešity, učebnice) podle rozvrhu
– mít s sebou náhradní roušku v sáčku