Enter your keyword

Organizace 1. září 2022 a 2. září 2022

Organizace 1. září 2022 a 2. září 2022

1.září 2022 (čtvrtek)

 • ranní družina není/ odpolední je do 17:30
 • žáci 2. až 9. ročníků vstupují do budovy hlavním vchodem od 7:40 do 7:55
 • žáci se první den nepřezouvají
 • výuka 2. až 9. ročníků je ukončena v 9:40 – žáci odchází hlavním vchodem
 • seznam nových žáků bude umístěn na vývěsce před budovou a na vrátnici/ rodičům a dětem z Ukrajiny dopomohou a poradí dvojjazyčné asistentky Maryna Pidmalivská (I. stupeń) a Iana Neplokh (II. stupeň)
 • noví žáci z I. stupně vstupují do budovy již od 7:35/obdrží ve vestibulu kartu se jménem/ třídní učitelé budou nové žáky z  I. stupně čekat před sborovnou (7:35 až 7:40)
 • v 7:55 je před školou sraz prvňáčků/ do budovy mohou vstoupit i zákonní zástupci žáka/ předpokládaný konec prvního dne ve škole pro prvňáčky je 9:00

2.ZÁŘÍ 2022 (PÁTEK)

 • ranní družina je v provozu od 6:30 do 17:30/ ranní vstup hlavním vchodem/ odpolední odchody hlavním vchodem (režim ŠD je upraven vzhledem k plánované přístavbě)
 • 7:30 – 7:35 sraz prvňáčků před školou/ rodiče již do budovy nevstupují/ výuka do 9:40
 • 2. až 9. ročník výuka do 10:45
 • 6. A a 6. B – Adaptační dopoledne do 11:40 hodin
 • 6. C – Adaptační dopoledne do 10:00/ ukončení výuky do 10:45