Enter your keyword

NOVÁ PRAVIDLA PRO PŘIJÍMÁNÍ ŽÁKŮ na SŠ a do učilišť po ukončení stavu nouze vyhlášeném vládou ČR